Cuma 15 Zilhicce 1445 - 21 Haziran 2024
Türkçe

Ramazan orucunun kazasından önce nâfile oruç tutmak

Soru

Farz olan Ramazan orucunun kazasından önce nâfile oruç tutmanın hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Âlimler, Ramazan orucunun kazasından önce nâfile oruç tutmanın hükmü hakkında görüş ayrılığına düşmüşlerdir:

Bazı ilim ehli; "farz orucun kazasından önce nâfile oruç geçerli olmaz. Bunu yapan kimse günahkâr olur" demişlerdir.

Bunu da "Farz ibâdetten önce nâfile ibâdet edâ edilmez" şeklinde açıklamışlardır.

Bazı ilim ehli de, farz orucun vakti dar olmadığı sürece bunun câiz olduğu görüşüne varmış ve şöyle demişlerdir:

"Vakit geniş olduğuna göre nâfile oruç tutması câizdir.Tıpkı farz namazı kılmadan önce nâfile namaz kılması gibi..

Örneğin öğle namazının vakti zevâlden sonra girer ve bir şeyin gölgesi, kendisinin boyunun iki boyuna ulaşınca sona erer. Buna göre bir kimse öğle namazını son vaktine kadar erteleyebilir.Bu süre içerisinde de istediği gibi nâfile namaz kılabilir.Çünkü vakit geniştir."

Bu görüş, fakihlerin cumhurunun görüşüdür.

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- bu görüşü tercih ederek şöyle demiştir:

"Bu görüş daha açık ve doğru daha yakındır. Böyle yapan kimsenin orucu sahihtir/ geçerlidir.Günahkâr da olmaz.Çünkü bu meseledeki kıyas açıktır.

Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

... وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ... [ سورة البقرة من الآية: 185 ]

"Her kim de onda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin." (Bakara Sûresi: 185)

Allah Teâlâ, bu âyette hasta veya yolcunun oruç tutamadığı günleri, Ramazan ayının arkasından hemen oruç tutmakla sınırlı tutmamıştır. Şayet Ramazan ayının hemen arkasından oruç tutmakla sınırlı tutmuş olsaydı, o zaman farz orucun kazasının hemen tutulması gerekirdi. Bu ise kaza orucun vaktinin geniş olduğuna, sınırlı olmadığına delâlet etmektedir."

Kaynak: Bkz: "eş-Şerhu'l-Mumti'"; c: 6, s: 448