Çarşamba 18 Muharrem 1446 - 24 Temmuz 2024
Türkçe

Şirketlerin, müşteri borcunu bir yüzdelik karşılığında ödemeleri hakkında

Soru

Yurt dışından satın aldığım bir takım ürünlerin karşılığını şirket adıma ödüyor, ben de bu şirkete daha sonra ödeme yapıyorum. Ancak ödemeyi bir veya iki ay sonra yapıyorum, şirket bunun karşılığında masraf olarak %6 oranında  ücret almaktadır. Bu caiz mi? Şirket normal şartlarda %5 alıyor ancak ben peşin ödemediğim için %1 daha fazla alıyor. Bunun hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Şayet işlem sizin sorunuzda anlattığınız gibi şirket sizin adınıza malın ücretini ödüyor daha sonra sizden ödenen ücreti ve yüzdelik alıyorsa bu haram olan bir faiz muamelesidir. Buna masraf olarak adlandırmak onu mübah kılmaz. Ayrıca alınan yüzdeliğin %5 veya daha az veya daha fazla olması dikkate alınmaz.

İbn Kudame Rahimehullah şöyle dedi: “Daha fazla ödenmesi şartıyla yapılan her türlü borç, ihtilafsız olarak haramdır.

Ubey bin Ka’b, İbn Abbas ve İbn Mesud Radiyallahu anhum’da rivayet edildiğine göre menfaat gerektiren her türlü borç yasaklanmıştır. (el Muğni 6/436)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi