Cumartesi 9 Zilhicce 1445 - 15 Haziran 2024
Türkçe

Memurun, ezânı işitmesiyle birlikte namaza gitmek için acele etmesi daha fazîletlidir

26201

Yayınlama tarihi : 11-03-2013

Gösterimler : 6142

Soru

Memur için, ezânı işitince hemen namaza gitmesi mi, yoksa bazı işlemleri bitirmek için beklemesi mi daha fazîletlidir?
Farz namazdan sonra, -müekked sünnetlerin dışında- nâfile namaz kılmanın hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Bütün müslümanların, ezânı işittikleri zaman namaza gitmek için acele etmeleri daha fazîletlidir. Çünkü müezzin: "Haydi namaza!" diye seslenmektedir.Namaza gitmeyi ağırdan almak veya onda tembellik göstermek, namazı terk etmeye götürür.

Memurun, müekked sünnetlerin dışında nâfile namaz kılmak istemesine gelince, bu davranış câiz değildir.Çünkü iş veya memuriyet sözleşmesini imzalamakla memurun vakti, artık başkasının hakkı olmuştur. Müekked sünnete gelince, bunu kılmasında bir sakınca yoktur. Çünkü âdet olduğu üzere yetkililer, buna müsaade etmişlerdir.

Muvaffakiyet, Allah Teâlâ'dandır."

Kaynak: ("Mecmû'u Fetâvâ İbn-i Useymîn"; c: 15, s: 32)