Cuma 30 Muharrem 1442 - 18 Eylül 2020
Türkçe

Sa'yı unutmak

Soru

Ben, hac farîzasını temettu' hacısı olarak edâ ettim. Umremi edâ edip ihramımdan çıktım. Zilhicce'nin sekizinci günü yeniden ihrama girdim ve haccın bütün rükünlerini edâ ettim.Fakat ben, kasıt olmadan haccın sa'yını unuttum.
Bundan dolayı bana ne gerekir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Haccın sa'yını edâ etmen için Mekke'ye dönmen gerekir. Çünkü temettu' hacısının, birisi umre sa'yı, diğeri de haccın sa'yı olmak üzere iki sa'y yapması gerekir.

Muvaffakiyet yalnızca Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e, âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin.

Kaynak: "İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi fetvâları"; c: 11, s: 257