Cumartesi 9 Zilhicce 1445 - 15 Haziran 2024
Türkçe

Aynı yıl içerisinde umreyi birisi, haccı da başka birisi için yaparak umre ve haccı iki ayrı kişi için yapmak

Soru

Hac yapmak üzere yola çıkan bir kimsenin annesi için umre, babası için de hac yapmasının hükmü nedir?
Bir sonraki yıl da bunun aksini yaparak annesi için hac, babası için de umre yapmasının hükmü nedir?
Bu davranış câiz midir, değil midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Hac ve umrenin her biri, birbirinden ayrı birer ibâdettir.Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Kıran, İfrad ve umresi ayrı olan Temettu' hac türlerinin nasıl edâ edileceğini açıklamıştır.

Örneğin bir kimse, umre için annesinin yerine ihrama girer de umresini tamamlayıp ihramdan çıktıktan sonra babasının yerine hac için ihrama girerse veyahut da bunun aksini yaparsa veya umre ve hac ibâdetinden birisini kendi adına, diğerini de ihramdan çıktıktan sonra babasının adına yaparsa, câizdir. Çünkü ameller, niyetlere göre geçerlilik kazanır. Herkes, niyet ettiğinin karşılığını alır.

Kaynak: "İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları"; c: 11, s: 58