Cumartesi 7 Muharrem 1446 - 13 Temmuz 2024
Türkçe

Ramazanda Hatim İndirmek

Soru

Cebrail, Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem ile Kuran’ı müzakere etmesi itibarıyla Ramazanda hatim indirmek faziletli mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Ramazanda Kur’an-ı Kerim’in anlamı ve okunuşu müzakere edilmesi ve hatim indirilmesiyle istifade edilmesi meşru amaçlardandır. Zira Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem Cebrail ile müzakere etmesi söz konusu faydaları elde etmek içindi. Çünkü Cebrail Allah katından gelen bir elçi olarak peygamberle Allah’ın mesajlarını iletirdi. Bu bağlamda Peygambere Kuran’ın okunuşu ve anlamı bakımından fayda sağlardı. Böylece her kimse Kur’an-ı anlamak veya okunuşunu geliştirmek için müzakere ederse sünneti uygulamış sayılır. Bilinmelidir ki Cebrail, Rasulullah’tan daha faziletli olduğu anlamına gelmiyor. Cebrail Allah tarafından gelen bir elçidir. Peygamberimiz okunuşu ve anlamını öğrenmek açısından Cebrail’den istifade etmiştir. Şüphesiz Rasulullah tüm insanlardan daha faziletli olduğu gibi meleklerden de daha faziletlidir.

Diğer fayda ise geceleri müzakere etmek gündüz müzakere etmekten daha faziletlidir. Çünkü söz konusu müzakere, geceleri yapılırdı. Şüphesiz geceleri sessiz olması ve kalbin sükunet bulması açısından istifade edilmesi daha etkindir.

Bu uygulamadan alınacak diğer fayda ise: Müzakerenin salih amel olması ve Ramazan dışında da meşru olmasıdır. Katılımcı sayısı iki kişiden fazla olsa dahi, her iki taraf için fayda mevcuttur. Teşvik olması açısından ikişer ve veya daha fazla kişi arasında müzakere edilmesi ve faydaların paylaşılmasında büyük sevap vardır.

Ayrıca Ramazan ayında imamla birlikte Kur’an-ın hatmedilmesi söz konusu müzakere sayılır. Bu nedenle İmam Ahmed Kur’an-ı hatmeden imamları tercih ederdi. Selef de, Kurân’ın tümünü dinlemek isterlerdi. Ancak hatim indirilirken acele edip asıl amaçtan sapmamak gerektiği gibi huşu ve huzurdan mahrum olmamak lazım. Bilakis doğru okumak ve huşu içinde bulunmak, hatim indirmekten daha faziletlidir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: Abdulaziz b. Baz; "Mecmû'u Fetâvâ ve Mekâlât Mutenevvia"; c: 15, s: 324