Pazar 15 Muharrem 1446 - 21 Temmuz 2024
Türkçe

Müslüman bir kadının, Yaşlı Bakım Evinde Çalışması?

26788

Yayınlama tarihi : 17-05-2010

Gösterimler : 14145

Soru

Müslüman bir kadının, erkeklerle kadınların karışık bulunduğu huzurevi/yaşlı bakım evinde çalışması câiz midir?
Burada çalışan kadın; hem erkekleri, hem de kadınları yıkamakta (banyo yaptırmakta) ve onların bezlerini (altlarını) değiştirmektedir. Kimi zaman da onlara (içki gibi) haram içecekler ve domuz eti içeren yiyecekler sunmaktadır.
 Bilindiği gibi bu müslüman kadına, zaruret olduğu gerekçe gösterilerek eşarptan başka bir örtüyle başını örtmesine ve pantolonla birlikte dizine kadar önlük giymesinden başka bir şekilde giyinmesine izin verilmemektedir.
Bazı kimseler, "evin reisi çalışmayan âilelere yardım dağıtan sosyal yardım kuruluşların önlerinde beklemektense, bir kadının bu şekilde çalışması daha faziletlidir" diye fetvâ vermektedirler.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Huzurevi sakinleri olan yaşlılara içki ve domuz eti sunmaya gelince, bunun haram olduğunda hiç şüphe yoktur.

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- içki (şarap) konusunda on gurup insana lânet etmiştir. İçkiyi taşıyan ve onu takdim eden de bu on gurubun içine dahildir.

Nitekim Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir:

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَمْرِ عَشْرَةً: عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- içki (şarap) konusunda on kişiye lânet etti: (Hammaddesinden kendisi veya başkası için içki/şarap yapmak amacıyla) onu sıkana, (kendisi veya başkası için) sıktırana, içene, taşıyana, (kendisi veya başkası için) taşıtana, (başkasına) ikram edene, satana (bayilik yapana), parasını (ücretini) yiyene, (içmek veya satmak için) onu satın alana ve kendisi için satın alınana." (Ebu Davud; hadis no: 3674. Tirmizî; hadis no: 1295.)

Bu sebeple içkiyi taşımak (sunmak) ve bu iş için ücret almak, câiz değildir.

Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

إِنَّ اللهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أكْلَ شَيْئٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

"Şüphesiz ki Allah, bir topluluğa bir şeyi haram kıldığı zaman, onun ücretini de haram kılar." (İmam Ahmed ve Ebu Davud rivâyet etmişler, Elbânî de "Sahi-i Ebî Davud", hadis no: 2978'de 'hadis, sahihtir', demiştir.)

İçki ve domuz etinin Kur'an-ı Kerim'de haram olduğu bilinen şeylerdir.

Şimdi burada iki sakıncalı durum kalmaktadır.

Birincisi: Bu yaşlı bakım evinde çalışan Müslüman kadının dînî hicabı tam olarak yerine getirememesi.

İkincisi: Yaşlıları yıkaması (banyo yaptırması) ve onların bezlerini (altlarını) değiştirmesiyle onların avret yerlerini görmesi ve avret yerlerine dokunması sonucu doğar ki bu, zaruret gereği câizdir. Fakat yaşlı bakım evinde bulunan erkekler için erkek bakıcı, kadınlara da kadın bakıcı tayin edeceklerini zannetmiyorum. Aksine genellikle erkeklerle kadınların hepsini aynı yerde toplamaktadırlar. Kadın bakıcı, hem erkeklere hem de kadınlara bakmaktadır. Aynı şekilde erkek bakıcı da hem erkeklere, hem de kadınlara bakmaktadır.

Müslüman kadının, böyle bir yerde çalışmamasını tavsiye ediyoruz. Zira bu iş, sürekli necis olan şeylere dokunmasını gerektirir. Müslüman için kâfirden yardım almak ne kadar noksanlık ve sakıncalı bir durum olsa da sosyal yardım kuruluşlardan yardım alması, dînin emir ve yasaklarına aykırı olan işleri yapmaktan daha hafiftir.

Allah Teâlâ'dan, İslâm'ı ve Müslümanları aziz kılmasını dileriz.

Muvaffakiyet, Allah'tandır.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid