Çarşamba 18 Muharrem 1446 - 24 Temmuz 2024
Türkçe

HACCI MI YOKSA EVLİLİĞİ Mİ ÖNE ALMASI GEREKİR?

Soru

Bir kimsenin yanındaki mal ile haccetmesi mi yoksa evlenmesi mi daha önce gelir? Çünkü zamanımız, fitnelerin çoğaldığı bir zamandır. Bir kimse fitneye düşmekten endişe etmektedir.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Bir kimse evlenme ihtiyacı var ve evliliği geciktirmek kendisine zor geliyorsa, evliliği hacca tercih edip önce evlenir. Ancak evlenme ihtiyacı yoksa, önce hacceder.

İbn-i Kudâme -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir: İbn-i Kudâme, "el-Muğnî", cilt: 5, sayfa: 12

"Bir kimsenin evlenme ihtiyacı varsa, bekârlık kendisine zor geliyor ve bu durumdan endişe ediyorsa, evliliği öne alır. Çünkü evlilik bu durumda kendisine farzdır. Evlilikten vazgeçmesi mümkün değildir. Evlilik onun nafakası gibidir. Eğer bekârlık kendisine zor gelmiyorsa ve bu durumdan endişe etmiyorsa, haccı öne alır. Çünkü evlilik, bu durumda onun için nâfile hükmündedir. Bu sebeple nâfile olanı, farz olan hacca tercih etmez." Bu konuda yine İmam Nevevî'nin "el-Mecmû'", cilt: 7, sayfa: 71'e bakınız

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn'e -Allah ona rahmet etsin-:

"Günümüzde gençler, küçük olsun, büyük olsun, birçok aldatıcı şeyler ve fitnelerle karşı karşıyadır.Bu sebeple imkânı olan bir kimsenin haccı evlilikten sonraya ertelemesi câiz midir?

Diye sorulmuş ve o da bu soruya şöyle cevap vermiştir:

"Hiç şüphesiz ki ısrarlı şehvetle birlikte evlilik, hacdan daha önce gelir. Çünkü insanın ısrarlı şehveti varsa, o takdirde evlilik onun için hayatının zaruretlerinden birisi sayılır.Evlik onun için yeme ve içme mesabesindedir.Bunun içindir ki, yiyecek ve giyecek bir şeyi olmayan bir fakire yiyecek ve giyecek temin etmesi için zekât malından verilmesi câiz olduğu gibi, evlenme ihtiyacı olup da evlenecek malı olmayan kimseye de evlenmesi için zekât malından verilmesi câizdir.

Buna göre şöyle diyebiliriz: Bu kimse evlenme ihtiyacı varsa, evliliği hacca tercih edip önce evlenir. Çünkü Allah Teâlâ hac için güç ve imkânı şart koşmuştur.

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا [ سورة آل عمران من الآية: 97 ]

“Yoluna gücü yetenlerin Beytullah'ı haccetmeleri, Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Kim de (haccın farz oluşunu) inkâr ederse, bilsin ki Allah, âlemlerden (onun haccından ve diğer amelinden) müstağnîdir." Âl-i İmrân Sûresi: 97

Ancak bir kimse genç ise, bu yıl veya bir gelecek yıl evlenmesi kendisi için fazla önemli değil ise, bu takdirde haccı evliliğe tercih edip önce hacceder.Çünkü bu kimsenin evliliği hacca tercih edip önce evlenmesi, onun için bir zorunluluk (ihtiyaç) değildir." Fetâvâ Menâri'l-İslâm, cilt: 2, sayfa: 375

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi