Çarşamba 13 Zilhicce 1445 - 19 Haziran 2024
Türkçe

Eşyalara lanet okumak

274272

Yayınlama tarihi : 04-12-2019

Gösterimler : 8466

Soru

Eşyalara lanet okumanın hükmü nedir? Araba, bardak veya kalem gibi cansız varlıkları lanetlemenin hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Birincisi: Çok lanet okumak kötü bir davranış olup müminin sakınması gereken kötü bir sıfattır. Zira bunu açıklayan sahih hadisler bulunmaktadır. Daha detaylı bilgi için (45148), (83390) nolu sorunun cevabına bakınız. ‎

İster canlı, ister cansız olsun laneti hak etmeyen bir varlığı lanetlemek yasaklanmıştır. Nitekim İmran bin Husayn Radiyallahu anhu şöyle dedi: “Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem ile bir gün yolculuk yaparken Ensarilerden bir kadın deveye biniyordu deveye öfkelendi ve lanet etti. Bunu Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem işitti ve şöyle dedi: “Devenin üstündekini alın ve onu serbest bırakın çünkü o deve lanetlidir.” İmran: deve insanların arasında gidip gelirdi kimse ona karışmazdı. Muslim 2595

Ebu Berze el eslemi Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “üzerinde lanet olan deve bizimle yoldaşlık etmesin” Muslim 2596

Nevevi Rahimehullah Muslim şerhinde bu iki hadis hakkında şöyle demiştir: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem sözleri lanet etmeyi yasaklamak istediğine işarettir. zira bu uygulama, lanet edene bir ceza hükmündedir. Öyle ki devenin boş gezmesini emretmiştir. Ayrıca birlikte yoldaşlık etmemesini emretmesi, onun satışı veya kesilmesini vb. işlemlere engel değildir.

İbn Hacer el Haytemi  El Zevacir 2/366 kitabında şöyle dedi: hadis gereğince hayvanları lanetlemek haramdır. Zira imamlarımız bu şekilde açıklamışlardır.

Aynı şekilde laneti hak etmeyen bir şeyi lanetlemek haramdır. Zira İbn Abbas Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre bir adam Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in yanında rüzgarı lanetledi. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Rüzgarı lanetleme! zira rüzgar (Allah’ın) emirlerine uyar. Her kim laneti hak etmeyen bir şeyi lanetlerse lanet kendisine döner” Tirmizi/1978

Bu hadisin genel ifadesine bakıldığı zaman, ister insan olsun, ister hayvan veya cansız olsun laneti hak etmeyen bir şeyi lanet etmek haramdır.

Kafirlere, zalimlere veya fasıklara genel olarak lanet etmek caizdir. Ayrıca Allah hırsıza lanet etsin, Allah içki içene lanet etsin demek de caizdir.

Sonuç olarak Müslüman, hayvanları ve cansızları lanet etmesi caiz değildir. Böyle bir şey oluverirse tövbe etmesi gerekir. Ve tekrar böyle bir günaha girmemesi için azim göstermesi gerekir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi