Çarşamba 14 Zilkade 1445 - 22 Mayıs 2024
Türkçe

Kulaktan kılları ateşle aldırmanın hükmü

275555

Yayınlama tarihi : 18-01-2018

Gösterimler : 36674

Soru

Vücut kılları vücuda bağlı olduğu halde onları yakarak yok etmenin hükmü nedir? Eşimi kulak kıllarını ateşle aldığını gördüm zira bir defasında kılları yaktıktan sonra kulaklarından biri kanadı, bunun Allah tarafından bir ceza olduğundan korktum. Bu konuda bilgi verir misiniz?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Cevap: ,

Şeriat insan vücudunda hangi kılları alacağını ve hangisinin alınması haram olduğunu belirtmiştir. Ancak bir takım kıllar hakkında bilgi vermemiştir. Bunlardan biride kulak kıllarıdır. Bu tür kılları almak Şeriatın kurallarında olduğu gibi asıl olarak mübah olmasıdır.

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah el ve ayak kıllarını aldırma hakkında konuşurken şöyle dedi: “Eğer aşırı derecede çoksa onu almak caizdir çünkü görünümü çirkindir. Ancak normal düzeyde ise bir takım alimler bunu almak caiz olmadığını söylemişlerdir. nitekim bu Allah’ın yarattığını değiştirmektir. Bazıları ise: Allah’ın bahsetmediği konulardan olduğunu söylemişlerdir. Böylece almak caizdir demişlerdir.

Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: “ Allah’ın bahsetmediği şeyler affedilir.” Yani vacip değil haram da değil.

Kıllar üç türdür:

Birincisi: şeriat, alınmasını haram gördüğü kıllar.

İkincisi: alınmasında delil olan kıllar.

Üçüncüsü: şeriatta bahsi geçmeyen kıllar.

Şeriatta alınması haram olan kıllar; bu kıllar kesinlikle alınmaz. Örnek erkeğin sakalı gibi, aynı şekilde erkek ve kadın için kaşları aldırmak ta haramdır.

Şeriatın alınmasını talep ettiği kıllar ise alınması gerekir: koltuk altı ve kasıklarda bulunan kıllar aynı şekilde erkek bıyığı da alınması gereken kıllardandır.

Şeriatta bahsi geçmeyen kıllar ise affedilir. Çünkü yüce Allah alınmasını isteseydi bunu emrederdi, kalmasını isteseydi kalmasını emrederdi. Ancak bu konuda bir şeyin söylenmemesi insanın seçimine bırakılmış olduğunu gösterir. İster alır ister bırakır. Muvaffakiyet Allah’tandır. Mecmu fetava ibn useymin 11/134

İkincisi: şeriat, vücuttan alınması gereken kıllar için belirli bir yöntem sınırlandırılmamıştır. Özellikle bahsi geçmeyen durumlar için, zararı olmadığı takdirde her hangi bir yöntemle alırsa caizdir. Aksi durumda bundan engellenir.

Bunun üzerine hafif bir ateşle ustaca kulak kıllarını alabilen kimse için her hangi bir sakınca yoktur.

Ancak ateşle alındığında bir zarardan korkarsa ve bu konuda deneyimli değilse bu yöntem ona caiz olmaz ve zararı olmayan başka bir yöntemle alabilir.

Ebi said el Hudri Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: “ Zarar verme ve zarar görme yoktur” Hakim. 2/57-58isnadı Muslim şartına göre sahihtir demiştir. Elbani tashih etmiştir. 1/498

En doğrusunu bilen Allah’tır.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi