Perşembe 7 Zilhicce 1445 - 13 Haziran 2024
Türkçe

Hac nedir?

Soru

Hac nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hac; Beytullah'ı yedi defa tavaf etmek, Safâ ve Merve tepeleri arasında yedi defa sa'y etmek, Arafat'ta vakfe yapmak ve Minâ'da cemrelere taş atmak gibi, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den onun haccını nasıl yaptığına dâir bildirilen fiiller ve sözlerden meydana gelen birtakım menâsiki edâ etmek için Beytullah'ı ziyâret etmektir.

Allah'ı birlemek anlamına gelen tevhîdin ilânı, hacıların günahlarından bağışlandığı büyük mağfiret, müslümanların birbirleriyle tanışmaları ve dînin hükümlerini öğrenmeleri gibi, Allah'ın kulları için hacda büyük faydalar vardır.

Soruyu soran ey genç!

Yaşınızın küçük olmasına ve yaşadığınız yerin Kanada gibi uzak bir yer olmasına rağmen hac hakkında sorular sormanız, teşekkür edilmeyi gerektiren güzel bir davranıştır. Allah Teâlâ'dan, size Beytullah'ı ziyâret etmeyi ve hac farîzayı yerine getirmeyi nasip etmesini dilerim.

Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e salât ve selâm eylesin.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid