Çarşamba 13 Zilhicce 1445 - 19 Haziran 2024
Türkçe

Namazda iç konuşmayla ilgili aslı olmayan hadis

Soru

Bir defasında yanımda şöyle bir hadis rivayet edildi: “Bir gün Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem sahabeye şöyle der: Her kim dünyalık bir şeyi düşünmeden namaz kılarsa ona abamı vereceğim. Ali Radiyallahu anhu ben yaparım der. Ali Radiyallahu anhu namazını bitirdikten sonra ona sorar bir şey düşünmedin mi? Ali Radiyallahu anhu: Eski abayı mı yoksa yeni abayı mı vereceksin diye düşündüm.”

Bu rivayet doğru mu? Bu konuda sahih hadis var mı? Bu rivayetin kaynağı nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Namazda namazla alakalı olmayan konularda iç konuşma yapmak, namazı bozmaz fakat sevabını eksiltir. Çünkü istenilen huşu elde edilmemiş olur.

İbn Useymin Rahimehullah şöyle dedi:

Kalbin dalgınlığı, gaflet, vesvese ve iç konuşma namazı bozmaz fakat çok büyük derecede sevabı eksiltir. Öyle ki namazı tamamladığında namazın yarısı, dörtte biri veya onda biri kadar sevap yazılır.

Sahabeler bu durumu Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’ e şikayet ettiklerinde şöyle tavsiye etmiştir:  Solunuza üç defa tükürün ve şeytandan Allah’a sığının.

Bu hadisi rivayet eden sahabi şöyle anlatır. Ben bu durumdaydım Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem tavsiyesini yerine getirdikten sonra vesvese durumundan tamamen kurtuldum.

Vesvesenin çözümü soluna üç defa tükürüp Euzu billehi mineşşeytanirracim demesidir. Bunu yaptığı takdirde yüce Allah onu o kötü durumdan kurtarır.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için (132081)  ve (34570)  nolu soruların cevabına bakınız.

İkincisi:

Soruda geçen “Her kim nefsiyle konuşmadan namaz kılarsa ona abamı vereceğim” rivayetine hiçbir kaynak bulamadık. Bu rivayet; mevzu, yalan ve iftira rivayetlerdendir. Bu rivayet önemsenmemesi gerekir.

Bununla birlikte Müslüman, namazını huşu ile kılması namazına odaklanması gerekir. Namaz dışında konularla meşgul olmaksızın ölümü hatırlayıp okuduğu ayetlerin anlamını düşünmesi gerekir. Ayrıca namazın sünnet ve vaciplerini yerine getirip sağa sola bakmaz. Şayet ona bir vesvese gelirse şeytandan Allah’a sığınır ve üç defa soluna tükürür.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi