Salı 14 Cemaziyel-Evvel 1445 - 28 Kasım 2023
Türkçe

Şehvet olmadan meninin çıkması orucu bozmaz

Soru

Sınavda olduğum sırada gözetmenin üç dakikanız var demesiyle elim ayağıma dolandı ve üzerime bir baskı oluştu bunun sonucunda istem dışı boşalma oldu. Bu durum orucumu bozar mı? Gusül gerektirir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Uyanık halde meninin çıkması: Şayet şehvetle çıkmışsa gusül vacip olduğu gibi oruçta bozulur.

Fakat hastalık, üşütme vb. nedenlerle şehvetsiz bir şekilde çıkarsa alimlerin cumhuruna göre bir yükümlülük yoktur.

Şafii alimleri gibi bazı alimler ise guslün vacipliği ile orucun bozulması arasında fark görürler. Zira onlara göre şehvetsiz akan meni guslü gerektirirken orucu bozmaz.

İbn Kudame Rahimehullah şöyle dedi: Şayet bir kimse mastürbasyon yaparsa haram işlemiş olur. Meni akmadığı takdirde orucu bozulmaz. Şayet meni çıkarsa orucu bozulur. Çünkü tahrik edici bir öpüşme hükmündedir. Şayet hastalık vb. durumlarda şehvetsiz meni veya mezi çıkarsa her hangi bir şey gerekmez. Çünkü şehvetsiz çıkmış olup sidik hükmündedir. Ayrıca istem dışı akmıştır. (el Muğni 2/128)

Haşiye Kalyubi ve Umeyra 2/74 şöyle dedi: “İstem dışı meni akması orucu bozmaz”.

Sonuç olarak şayet meninin çıkması senin iraden dışı gerçekleşmise veya bir şehvet duyulmamışsa orucun bozulmaz. Gusül konusu ise alimlerin cumhuruna göre şehvetsiz akan meni gusül gerektirmez. Bununla birlikte guslün alınması tedbir açısından daha iyidir. 

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi