Cumartesi 7 Muharrem 1446 - 13 Temmuz 2024
Türkçe

KORUNMAK İÇİN ÂYETLERİN ASILMASININ HÜKMÜ

Soru

Arabaya, teberrük için ve nazardan korunmak maksadıyla, aynı zamanda kaza yapma korkusuyla Kur’an-ı Kerim koymanın hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Nazar değmesinden korunmak veya tehlikeye karşı tedbir olması maksadıyla, arabaya Kur’an koymak bid’attir.

Nitekim Sahabe-i Kiram -Allah onlardan razı olsun- tehlikeyi savmak veya göz değmesinden korunmak için Kur’an taşımamışlardır. Madem ki (bu davranış) bid’attir, Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle demiştir: “her bid’at sapıklıktır ve her sapıklık cehennemdedir.” (Muhammed b. Salih el-Useymîn, telefonla (sorulan) soru./ Bid’at, yenilikler ve aslı olmayan şeyler; s:.259).

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz'a da -Allah’ın rahmeti üzerine olsun-:

"Bazı kimseler, evlerinin odalarına, lokantalara veya bürolarına Kur’an âyetleri ve hadis-i şerifler asmaktadırlar.

Yine, hastane ve sağlık ocaklarına, Allah Teâlâ’nın:

"Hastalandığımda bana şifa veren O'dur (Allah'tır)."

ve benzeri âyetlerini asmaktadırlar. Bu (âyetlerin, buralara) asılması, dînen yasak olan muska kabilinden midir?

Bildiğiniz gibi, maksatları şeytanı uzaklaştırmak ve (evlerine-bürolarına) bereket inmesini sağlamaktır.Bazen de böylece insanlara hatırlatmak ve unutmuş olanları uyarmak olabilir. Teberrük gayesiyle arabaya Kur’an koymak da muska kabilinden midir?"

Sorulduğunda o bu soruya şöyle cevap vermiştir:

"Eğer maksat, soruyu soranın dediği gibi “insanlara hatırlatmada bulunmak ve onlara fayda verecek şeyleri öğretmek ise, bunda bir beis yoktur.Yok eğer maksat şeytandan veya cinden korunmak ise, bunun aslı olduğuna dair bir şey bilmiyorum. Bunun gibi, arabaya, teberrük maksadıyla Kur’an koymanın da aslı yoktur ve doğru da değildir. Fakat eğer arabasına Kur’an’ı, zaman zaman okumak için veya arabaya binenlerin ara sıra okumaları için koyarsa, bu güzel bir şeydir, bunda bir beis yoktur.

Başarı, yalnızca Allah’tandır."(Abdulaziz b. Baz; Fetâvâ İslâmiyye; c: 4, s: 29)

Kaynak: Islam Q&A