Pazar 17 Zilhicce 1445 - 23 Haziran 2024
Türkçe

Adet bitiminde temizlikten emin olmak için 24 saat beklemek yeterli mi yoksa bir bez veya pamukla mı test etmek gerekir?

Soru

Öğrendiğimiz kadarıyla adetten temizlik belirtisi, konumun tam kuruması olup bunun kriteri kadının yeri bir bezle silmesidir. Şayet temiz çıkarsa temizlenmiş sayılır. Bu yöntem bu şekliyle vacip midir? Yoksa başka yöntemle gerçekleşebilir ve amaç temizlikten emin olmak mıdır? Genelde kadın 24 saat bekler, şayet bir akıntı olmazsa ki kadın geçirdiği adet süresinin 7 veya 8 gün olduğunu biliyor ve bir bez veya pamuk kullanmaksızın temizliğinden emin olabiliyor, bu şekilde yapması yeterli mi yoksa bir bez kullanması gerekir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi: Kadının adetten temizlenme belirtileri.

Kadın adetten temizliğini iki belirtiyle anlaşılır:

1-Kuruluk; kan, bulanıklık ve sarı sıvının tamamen kesilmesidir. Bir bez veya pamuk parçasıyla test eder şayet her hangi bir iz yoksa temiz sayılır.

2-Beyaz sıvı, ancak birçok kadın beyaz sıvıyı görmeyebilir.

Şayet sadece kuruluk belirtisi görülürse temiz olduğuna hüküm verilir, beyaz sıvının beklenmesine gerek yoktur.

El Baci “El Muntaka şerhul muvatta 1/119” kitabında şöyle dedi: Temizlikte alışagelen iki husus mevcuttur:

Birincisi: Beyaz sıvı, Ali bin Ziyad Malik’ten rivayet ettiğine göre meniye benzer. İbn Kasim Malikten: Sidiğe benzer, demiştir.

İkincisi: Kuruluk, buda kadın bez parçasını veya pamuğu konuma girdirir şayet hiçbir kan bulaşmamış ve kuru çıkarsa temiz sayılır.

Kadınların adeti birbirlerinden farklıdır. Bazıları beyaz sıvı görürken diğerleri sadece kuruluğu görür. Her kadın adetinde gördüğüyle hüküm verilir.

Adetin bitiminden emin olmak.

Şayet adetiniz yedi gün veya sekiz gün ise yedinci günün sonunda bekler ve temizliğin oluşup oluşmadığına dikkat edersiniz. Ancak 24 saatin beklenmesi doğru değildir. Temizlik oluştuktan sonra yıkanırsınız ayrıca bir bez veya pamukla test etmenize veya beyaz sıvının akmasına gerek yoktur. Zira temizlik yedinci günün sonunda gerçekleşmiş olup 24 saat beklemeyi esas alırsanız, farz olan namazı ve orucu kaçırmış olacaksınız.

İkincisi: Belki adet sekizinci gününden sonrasına sarkmıştır. Böylece emin olmadan yıkanmak, geçersiz sayılır.

Bunun üzerine sadece konumu silmek yetmez araştırmak gerekir.

El Muvatta (130) eserinde Malik’ten rivayet edildiğine göre Ummu Alkame şöyle dedi: Bazı kadınlar Aişe Radiyallahu anha’ya üzerine adet kanı ve sarılık olan pamuk gönderirlerdi. Aişe: “Beyaz sıvıyı görünceye kadar acele etmeyin!” derdi. 

Üçüncüsü:

Bazı alimler şöyle dedi: Kadının gece yarısında temizliğine bakması gerekmez. Fakat bu araştırma namaz vaktine yakın bir zamanda olur. Temizlik, yatmadan önce ve sabah namazından önce teyit edilir.

Konuyla ilgili “Elmunteka şerhul muvatta, elbaci 1/120, Fethulbari İbn hacer 1/421” eserlerine bakınız.

El Derdir “Şerhul kebir 1/172” eserinde şöyle dedi: “Adetli kadının yatsı namazını kılmak veya oruç tutmak için sabah namazından önce adet temizliğine bakması ne vacip ne de sünnettir. Bilakis mekruhtur. Zira bu insanın elinde değildir. Asıl olan bulunduğu durumun üzerine devam etmesidir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi