Pazartesi 23 Şaban 1445 - 4 Mart 2024
Türkçe

Farz namazını kılarken bir adam vefat etti, bu durumda yanındakiler namazlarını bozarlar mı?

Soru

İkindi namazında namaz kılanlardan biri vefat etti, bu olay için adamın yanındakiler, namazlarını keserler mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Farz olan namazlarda asıl olan hüküm, namazın kesilmemesidir. Çünkü yüce Allah amellerin iptal edilmesini yasaklamıştır. Yüce Allah şöyle buyurdu:                        
“Ey iman edenler! Allah’a da Resulüne de itaat edin. Ve sakın yaptıklarınızı iptal etmeyin (boşa çıkarmayın.)” Muhammed/33

Şeyh Abdurrahman el Sadi Rahimehullah şöyle dedi: “Amellerinizi iptal etmeyin” ayeti, amele başladıktan sonra o ameli bozmak; övünme, riyakarlık ve masiyet gibi ameli iptal eden etkenleri de kapsar. Ayrıca amelin ecrini geçersiz kılan sebepleri de içerir. Amele başladıktan sonra o ameli bozmak veya o ameli bozan bir şeyi işlemek de sakınılması gereken hususlardandır.

Namaz, oruç, hac ve benzeri ibadetleri geçersiz kılan tüm eylemler bu konuda değerlendirilir. Fıkıh alimleri bu ayeti kanıt göstererek farzı kesmenin haram olduğunu öne sürmektedirler. (tefsir sadi, s. 789) telafi edilemeyen çok acil ihtiyaçlar bundan istisnadır.

El mevsua el fıkhiye 34/51 şöyle geçmektedir:

“Vacip olan ibadete başladıktan sonra o ibadeti meşru olmayan bir sebepten dolayı caiz değildir. Bu konuda fıkıh alimleri ittifak etmişlerdir. Çünkü meşru olmayan bir sebepten dolayı ibadeti yarıda kesmek ibadetin hürmetine aykırı olup yasaklanmıştır. Yüce Allah “Amellerinizi geçersiz kılmayın” demiştir.

Fakat meşru bir nedenden dolayı ibadeti yarıda kesmek caizdir. Örnek olarak bir yılanı öldürmek için namaz yarıda kesilir. Çünkü bu konuda emir bulunmaktadır. Ayrıca değerli bir şeyin kaybolması, tehlikede olan kimseye yardım etmek, tehlikeli bir durum için habersiz olan kimseyi uyarmak, boğulacak kimseyi kurtarmak, bir canı korumak ve bebeği korumak için nedenlerden dolayı ibadet yarıda kesilebilir.

Sonuç olarak vefat eden kimsenin etrafındakiler, vefat edeni ölümden kurtarma imkanına sahip olmasalar dahi ölünün bu şekilde bırakılması saffın kesilmesine neden olur. Ayrıca bu durum, ölünün hürmetine saygısızlık olur. Görünen o ki etrafındakiler namazlarını keser, bir kenara çekerler, mümkün olduğunca yüzünü örterler, insanlar namazlarını bitirdikten sonra defni için hazırlık yapılır.

Bu durumda namazı kesmenin meşruiyeti yeterli sayı ile sınırlıdır. Şayet birkaç kişi namazını keserse yeterli olup gerekli işlemleri yerine getirebilirler. Namaz kılanların tümü namazı kesip ölüyle meşgul olmaları doğru değildir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi