Perşembe 19 Muharrem 1446 - 25 Temmuz 2024
Türkçe

Hile Yapan Bir Şirkette Çalışmak, Hem Mübah Hem Haram Olan İşleri İçeren Şirkette Çalışmanın Hükmü

Soru

Helalı haramla karıştıran, çalıntı malları satan ve hile yapan bir şirkette çalışanın maaşı helal mı? Bu işi bıraktığında diğer işlerde de şeriata aykırı uygulamalar mevcuttur. Bu durumda ne yapılır? Çocukları açlıktan mı ölsün? Yoksa işine devam mı etsin?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şayet şirkette çalışmanız, aldatma ve çalma işlerine destek oluyorsa kesinlikle çalışmanız caiz değildir. Yüce Allah şöyle dedi: “İyilik ve takva konusunda yardımlaşın, günah ve haddi aşmada yardımlaşmayın..” (Maide,2)

Ancak işiniz haram uygulamalardan uzak ise ve şirket içerisinde farklı bölümler olup bazıları mübah diğerleri haram ise mübah bölümlerinde çalışmanız caizdir. Ancak çalışmanız, harama yardım ve destek olmaması şartıyla caizdir.

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah şöyle dedi:

İster şoför ister bekçi olsun faiz kurumlarında çalışmak caiz değildir. Çünkü bu tür kurumlarda çalışmak, var olan sisteme ve işlere rıza göstermektir. Bu tür haramları inkar eden kişi onların yararına çalışmaz. Çalışıyorsa buna rıza göstermiş olur, harama rıza gösteren günaha ortak olur.

Ayrıca direk faiz işlerinde yazışma, mevduat işleri vb. işlerde çalışmak şüphesiz haramdır. Cabir bin Abdullah Radiyallahu anhu rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem faiz yiyene, yedirene, faiz muamelesini yazan kimseye ve bu muamelenin şahitlerine lanet etti ve: “Onlar günahta eşittir” dedi. (Fetava İslamiye 2/401)

Size vacip olan görev, haram işler yapılan bölümde çalışanlara nasihat etmek ve bu tür haram işlemleri bırakmalarını söylemek. Mümkünse müşterilere ürünlerde var olan kusurları göstermektir.

Başka bir iş olmaması iddiası ise doğru değildir. Bu şeytandan olan bir vesvesedir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “Her kim Allah’tan sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu oluşturacak ve onun hiç ummadığı yerden rızıklandıracaktır”

Mübah işler çoktur, Allah’a güven ve Allah’a tevekkül et ve haramlardan sakın!.

Çocukların açlıktan ölmesi konusu

Size şunu sormak isteriz: Çocukların açlıktan ölmesi mi daha iyi (ölme ihtimalleri var sayarsak) yoksa onlar için cehenneme girmeniz mi daha iyi?

Bununla birlikte onları yaratan yüce Allah rızıklarına kefil olmuştur. Yüce Allah şöyle dedi: “Rızkınız ve vaat edildiğini şeyler göktedir” başka bir ayette: “Çocuklarınızı fakirlik yüzünden öldürmeyin, onlara ve size rızık veren biziz, onları öldürmek çok büyük bir hatadır”

Yüce Allah her insanın rızkını anne karnından çıkmadan önce yazmıştır. Arşın sahibinden gelecek bir fakirlikten korkma! Bilakis kötülüğü emreden nefsinden kork!. O nefis ki seni fitne ve masiyetlere çekecektir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şu sözünü hatırla! “Haram ile beslenen ve gelişen etin (vücudun) varacağı yer ancak ateştir/cehenemdir” (Tirmizi 614)

Adaletli Halife Ömer bin Abdulaziz’in şu duruşlarına bakmanızı tavsiye ederiz:

Beytulmal (Müslümanların ortak malı)a verilmek üzere Ömer bin Abdulaziz’e elma getirildi. Ömer’in küçük oğlu bir elma aldı, hemen sert bir şekilde ondan geri aldı. Bunun üzerine çocuk ağlayıp annesine gitti. Annesi ona çarşıdan elma aldırdı. Ömer evine döndüğünde elma kokusu aldı ve ey Fatime! Beytulmal’dan bir şey aldın mı? Diye sordu. Hayır, dedi ve kendi parasıyla oğluna elma aldığını söyledi.

Bunun üzerine Ömer: Vallahi ondan elmayı çekerken kalbimden çeker gibi oldum. Ancak Müslümanların bir elması için kendimi Allah katında kaybetmek istemedim. (Ömer bin Abdulaiz Menkibeleri, İbn el Cevzi s. 190)

Ömer bin Abdulaziz bir gün yatsı namazından sonra kızlarına selam vermek istedi. Onların yanlarına girdiğinde kızlar ellerini ağızlarına götürüp ve uzaklaştılar. Bakıcıya durumu sorduğunda şöyle dedi: Mercimek ve soğan dışında yiyecek bulamadılar. Kokudan rahatsız olmamanız için uzaklaştılar. Bunun üzerine Ömer ağladı ve ey kızlarım! Çeşitli yemekler yiyip babanız ateşe girmesi size ne fayda verir!? Bunun üzerine kızlar da ağladı ve ağlamaklı sesleri yükseldi. (Ömer bin Abdulaziz, Dr. el Buruno 142)

Ömer bin Abdulaziz ölüm döşeğinde iken çocuklarını fakir bırakması üzerine kınandı. Bunun üzerine çocuklarını çağırdı on küsür erkek çocuğu vardı, onlara baktı ve gözleri yaşardı. Sonra ey çocuklarım! Babanıza iki husus arasında seçenek verildi: zengin olmanıza karşılık babanız cehenneme girmesi veya fakir kalmanıza karşılık babanız cennete girmesi. Ancak ben, fakir kalmanız karşılığında cenneti tercih ettim. Kalkın Allah sizi korusun. Muvaffakiyet Allah’tandır.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi