Salı 17 Muharrem 1446 - 23 Temmuz 2024
Türkçe

Kocası vefat eden kadın, kıllarını kesebilir mi?

Soru

Kocası vefat eden kadın, yas müddetince kıllarını kesebilir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Kocası vefat eden kadının yası, iddet dönemi boyunca süslenmeyi bırakmasıdır.

İbn Abdul Bir Rahimehullah şöyle dedi: “İhdad; kadının iddeti boyunca güzel elbise, koku, süs, sürme vb. gibi kadınların süslendiği her şeyi bırakmasıdır. (el İstizkar 18/217-218)

İhdad eden kadın; şeri ve örf bakımından süslenme olarak kabul edilen her şeyden uzak durması gerekir. Süs; ister vücuda temas eden bir nesne olsun, ister dikkat çekici bir unsur olsun, evinden çıkması veya nikah konusunda konuşmak olsun tüm bunlardan uzak durması gerekir. (el Mevsua el Fıkhiye el Kuveytiyye 2/107)

Süsün bırakılması vacip olduğunu kanıtlayan delillerden biri de: Ummu Atiyye’den rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: "Koca için beklemekle emrolunduğumuz dört ay on gün dışında ölen herhangi bir kimse için üç günden fazla ihdad/yas tutmamız bize yasaklanırdı. Ayrıca sürme çekmez, koku sürünmez, asb diye bilinen elbise dışında boyanmış elbise de giymezdik. Ay halinden temizlendikten sonra yıkanacağımız vakit bir nebzecik ezfar kustu kullanmamıza ruhsat verildi."  (Buhari 5342, Muslim 938)

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in eşi Ummu Seleme’den rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: "Kocası vefat eden bir kadın aspurla ve kırmızı çamurla boyanmış elbise giyemez. (Altın ve gümüş) zînet takınamaz ve sürme çekemez." buyurmuştur. Ebu Davud 2304, Nesai 3535, Elbani sahih demiştir. İrvaul Ğelil 7/205)

Bunun üzerine yasta olan kadının kıllarını kesmesi iki şekilde değerlendirilir:

Birincisi: Temizlik olarak yapılan türdür. Bunda sakınca olmadığı gibi kadın koltuk altı gibi temizliği yapmakla mükelleftir.

İbn Kudame Rahimehullah şöyle dedi: “Yasta olan kadın; tırnak kesmesi, koltuk altı temizliği, kesilmesi gereken kılları kesmesi, sidirle yıkanması, taranması yasaklanmaz. Ummu Seleme hadisi gereğince bunlar süs için değil temizlik için yapılır.

İkincisi: Güzellik ve süs amacıyla yapılan saç kesimi, kaç düzeltimi, kol ve bacak kıllarını gidermek vb. uygulamalar yasaklanan süslenme gurubuna girer.

Malik el Uteybede: …. Aynaya bakması, hacamat yapması, koltuk ve etek traşı olmasında bir sakınca yoktur. (el Tavdih 5/66)

Uyarı: İhdad’ın tefsirinde bilindiğine göre: “ Başın yıkanmasıyla olan temizlik, tırnak kesimi, etek tıraşı, koltuk tıraşı, görünümde oluşan kirleri gidermek vb. bakımlar cinsel ilişkiyi çağrıştıracak süslenme olarak değerlendirilmez.

Fakat kaş ve alın bölgesinden kılları almak süslenme olarak görülür.

Kadının sakal ve bıyık bölgesinde oluşan kılları alması; Nevevinin Muslim şerhinde açıkladığı gibi sünnettir. (el İkna 3/1197)

Daha fazla bilgi için (230456 ) ve (243116) nolu soruların cevaplarına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi