Cuma 16 Zilkade 1445 - 24 Mayıs 2024
Türkçe

Hac ne zaman farz kılınmıştır?

Soru

Hac, hicretin kaçıncı yılında farz kılınmıştır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

İslâm âlimleri, haccın, hicretin hangi yılında farz kılındığı konusunda görüş ayrılığına düşmüşlerdir.Kimisi, hicretin beşinci yılında, kimisi altıncı yılında, kimisi dokuzuncu yılında, kimisi de onuncu yılında farz kılındığını söylemiştir. Doğruya en yakın olan iki görüş ise; son iki görüştür ki bu ise, hicretin dokuzuncu veya onuncu yılıdır.

Bunun delili Allah Teâlâ'nın şu sözüdür:

... وَلِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ [ سورة آل عمران من الآية: 97 ]

"Yoluna gücü yetenlerin Beytullah'ı haccetmeleri, Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır.Kim de (haccın farz oluşunu) inkâr ederse, bilsin ki Allah, âlemlerden (onun haccından ve diğer amellerinden) müstağnîdir." (Âl-i İmrân Sûresi: 97)

Bu âyette haccın farz olduğu belirtilmektedir.Bu âyet ise, "ElçilerYılı" olarak bilinen hicretin dokuzuncu yılının sonunda inmiştir.Buna göre hac, hicretin dokuzuncu yılının sonunda farz kılınmıştır. Bkz: (Zâdu'l-Meâd, c: 3, s: 595).

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Tevfik, yalnızca Allah'tandır.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi