Cumartesi 16 Zilhicce 1445 - 22 Haziran 2024
Türkçe

Arafat dağının "Rahmet Dağı" diye adlandırılmasının hükmü

Soru

Arafat dağı: "Rahmet Dağı" diye adlandırılmaktadır.
Bu adlandırmanın hükmü nedir?
Bu adlandırmanın bir temeli var mıdır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Değeli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona ona rahmet etsin- bu soruya şöyle cevap vermiştir:

"Bu adlandırmanın, yani Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in yanında durduğu ve Rahmet Dağı olarak da adlandırılan Arafat'taki dağın sünnette bir aslının olduğunu bilmiyorum. Sünnet aslı yok ise, o halde Arafat dağını 'Rahmet Dağı" diye adlandırmamak gerekir.Arafat dağına "Rahmet Dağı" diye adlandıranlar, belki de burasının büyük bir yer olmasından ve Allah Teâlâ'nın mağfireti ve rahmetinin Arafat'ta duranlara açık olacağı için bu adla adlandırmışlardır.Bu adla adlandırılmaması ve sadece Arafat dağı veya Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in yanında durduğu dağ veyahut da buna benzer şekilde denilmesi, daha evlâdır."

Kaynak: Hacı ve umrecinin içine düştükleri hatalar rehberi"