Pazar 8 Muharrem 1446 - 14 Temmuz 2024
Türkçe

Umrede yapılacak dualar ve yerleri

Soru

Umreye gitmek istiyorum hangi duaları okunacağı konusunda yardımcı olur musunuz?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

1-Mikat yerlerinde ihrama girerken.

Hac ve umre İhramına girmeden önce “subhanallah”, “Laileheillallah”, “Allahuekber” zikirlerini yapmak sünnettir.

Enes Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem Medine’de bize öğeln namazını dört rekat, ikindi namazını ise Zilhuleyfe’de iki rekat olark kıldırdı. Daha sonra orada geceledi, sabah olduğunda bineğine bindiğinde “Elhamdulillah, Subhanellah, Allahuekber zikirlerini yaptı ve sonra hac ve umre için telbiye/niyet getirdi ve diğer Müslümanlar da aynı şekide niyet getirerek ihrama girdiler. (Buhari 1476)

İbn Hacer şöyle dedi: Hac ve umreye niyet/telbiye’den önce tesbih getirmenin sünnet olmasına rağmen çok az kişi bundan bahseder. (Fethulberi 3/412)

2- Mikat ile Ka’be arasında Mekke’ye giderken.

Çokça telbiye getirmek ve erkeklerin seslerini yükseltmeleri sünnetir. Kadınlar ise yabancı erkeklerin duymayacağı şekilse alçak sesle telbiye getirmeleri sünnettir.

Abdullah bin ömer Radiyallahu anhuma’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem Zilhuleyfe mescidi yanında bineğine bindiğinde şu şekilde telbiye getirirdi: “Lebbeyk Allahumme Lebbeyk, Lebbeyke la şerike leke lebbeyk innel hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mulk la şerike lek” (Buhari 5571, Muslim 1184)

3-Tavaf esnasında.

Tavafın her turundan Hacerulesved hizasına geldiğinde “Allahuekber denilir”

İbn Abbas Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem Hacerulesvedin hizasına her geldiğinde, ona işaret ederek tekbir getirirdi. (Buhari 1613)

Rukn el Yemani ile Hacerulesved arasında ise: “Rabbimiz! Bize dünyada ve ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru!” Bu hadisi Abdullah bin Saib Radiyallahu anhu rivayet etti (Ebu Davud 1892) Elbani hasen demiştir.

4-Safa tepesinde ve tepeye çıkmadan önce.

Cabir bin Abdullah Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem kapıdan çıkarak Safa’ya yöneldi, yaklaştığında şu ayeti okudu: “Şüphesiz Safa ile Merve, Allah’ın (dininin) nişanelerindendir.” “Allah’ın başladığı tepeyle başlıyorum”.  Diyerek Kabe’yi görünceye dek safaya tırmandı, kıbleye yöneldiğinde Allah’ı birledi ve tekbir getirdi. Daha sonra şöyle dedi:  “Bir tek Allah'tan başka hiç bir ilâh yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd de ona mahsûstur. O, her şey'e kadirdir! Bir tek Allah'dan başka ilâh yoktur. Vaadini yerine getirdi; kulunu muzaffer kıldı. Yalnız başına bütün hizipleri bozguna uğrattı” (Muslim 1218)

5-Merve’ye tırmanırken.

Safaya çıkarken okuduğu ayet dışından aynı dua ve zikirleri okurdu.         

Cabir Radiyallahu anhu şöyle dedi: “.. Daha sonra Merve’ye doğru indi, vadiye vardığında hızlı yürüdü, Merve’ye tırmandığında yürüdü, Safa’da yaptığını Merve’de yaptı”. (Muslim 1218)

Zemzem suyu içildiğinde kişi, kendisi için dünya ve ahiret hayrından isteyerek dua edebilir. Zira Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Zemzem suyu hangi niyetle içilirse onun içindir” (İbn Mace 3062, Elbani sahih demiştir. 5502)

Aynı şekilde tavaf ve sa’y esnasında çokça dua ve zikir yapılır. Müslüman aklına geleniyle dua edebilir. Ayrıca tavaf ve sa’y esnasında Kur’an okumakta sakınca yoktur.

Tavaf ve sây’ın her turunda farklı ve özel bir duanın okunması ise şeriatta aslı yoktur.

İbn Teymiye şöyle dedi:

Tavafta meşru dua ve zikirler yapılabilir, Kur’an okunursa sakıncası yoktur. Bu konuda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’den sözü, emri veya öğretisiyle özel bir zikir veya dua yoktur. Bilakis meşru olan dualar yapılabilir. Mizab/altınoluk altında vb. yerlerde özel duaların yapılmasının aslı yoktur.

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem iki rükün arasında tavafını şu duayla tamamlardı: “Allahım! Bize dünyada ve ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru”. Ayrıca duasını da bu duayla bitirirdi. Alimlerin görüş birliğiyle bu konuda vacip olan bir dua yoktur. (Mecmu el Fetava 26/122-123)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi