Salı 12 Zilhicce 1445 - 18 Haziran 2024
Türkçe

Bir kadının, erkeklerin sıkıştırmasına maruz kalmasına rağmen nâfile hac yapması daha fazîletli midir?

Soru

Tavaf, sa'y, Arafat, Müzdelife ve Minâ gibi yerlerde erkeklerin sıkıştırması ve erkeklere karışmak gibi kadının hacda karşılaştığı zorlukları biliyorsunuz. Bunun için farz haccı yerine getiren bir kadının tekrar hac yapması mı, yoksa yerine getirdiği farz hac ile yetinmesi mi daha fazîletlidir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz -Allah ona rahmet etsin- bu soruya şöyle cevap vermiştir:

"Haccın tekrarında hem erkekler, hem de kadınlar için büyük fazîlet olduğunda şüphe yoktur.Fakat son yıllarda ulaşım kolaylığı, emniyet ve güven ortamının sağlanması, kadınlarla erkeklerin, tavaf ve ibâdet yerlerinde birbirlerine karışması ve bir çok insanın fitnenin sebeplerinden birisi olan bu durumdan sakınmaması sebebiyle aşırı kalabalığa bakıldığında kadınların tekrar hac yapmamalarını daha fazîletli, dînleri açısından daha selâmetli ve bu durumu, toplumu fitneye düşürmekten daha uzak olarak görüyoruz.

Aynı şekilde erkeklerin de hacılara yer açmak ve onlardan izdihamı hafifletmek için sık sık hac yapmaktan vazgeçmeleri daha fazîletlidir.Eğer bu güzel niyet ve maksatla haccı terk ederse, haccı terk etmesinin ecrinin, hacdaki ecrinden daha büyük olmasını ümit ederiz."

Kaynak: "Mecmû' Fetâvâ İbn-i Baz", c: 16, s: 361