Cuma 8 Zilhicce 1445 - 14 Haziran 2024
Türkçe

Haccın tekrarı (birden fazla hac yapmak)

Soru

Arzu eden ve kendisine meşakkatli gelmeyen kimsenin her yıl hac yapması güzel midir? Yoksa her üç yılda veya her iki yılda bir defa hac yapmak mı daha fazîletlidir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Allah Teâlâ, haccı, gücü yeten herkese, ömürde bir defa olmak üzere farz kılmıştır. Birden fazla hac yapmak, hem nâfile, hem de kulu, Allah Teâlâ'nın rızâsına yakınlaştıran sâlih amellerdendir.Nâfile haccın belirli bir sayıyla sınırlandırılması sâbit olmamıştır.Aksine dînen mükellef olan kimsenin ekonomik ve sağlık durumu ile çevresindeki akrabaları ve fakirlerin durumlarına bağlıdır. Ayrıca İslâm ümmetinin genel menfaatlerinin farklılığına, canı ve malıyla buna destek olmasına, ümmet içerisindeki konumuna, hac ve benzeri durumlarda yolculuk ve mukimlik hallerindeki onun ümmete faydalı olmasına bağlıdır.

Bu sebeple herkes, şartlarına, hem kendisi, hem de ümmeti için takdim edebileceği daha faydalı şeye bakmalıdır.

Tevfik, yalnızca Allah'tandır.

Kaynak: İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c: 14, s: 11