Cumartesi 22 Rebiüs-Sani 1443 - 27 Kasım 2021
Türkçe

Oruç ne zaman farz kılınmıştır?

Soru

Oruç hangi yılda müslümanlara farz kılınmıştır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Ramazan ayı orucu, hicretin ikinci yılında farz kılınmış, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- de (oruç farz kılındıktan sonra) dokuz Ramazan (dokuz yıl) oruç tutmuştur.

Nitekim İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- dokuz yıl Ramazan orucunu tutmuştur. Çünkü Ramazan orucu, hicretin ikinci yılında Şaban ayında farz kılınmış, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- de hicretin onbirinci yılında Rebiül-Evvel ayında vefat etmiştir." (el-Mecmû', c: 6, s: 250)

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi