Cumartesi 9 Zilhicce 1445 - 15 Haziran 2024
Türkçe

Namazı terk ederek tutulan Ramazan orucu kabul edilmez

Soru

Ramazan orucunu tutuyorum fakat namaz kılmıyorum, orucum geçerli mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Namazın terkiyle tutulan oruç veya yapılan her hangi bir amel kabul edilmez. Çünkü namazı terk etmek küfürdür. Zira Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “ (Müslüman) Kişi ile küfür ve şirk arasında ki sınır, namazın terkidir” (Müslim 82). Daha detaylı bilgi için (5208) nolu sorunun cevabına bakınız.

Kafirden her hangi bir amel kabul edilmez. Yüce Allah şöyle buyurdu:

“Onların yaptıkları her bir (iyi) işi ele alırız, onu saçılmış zerreler haline getiririz (değersiz kılarız).” Furkan /23

“Andolsun, sana ve senden önceki peygamberlere şöyle vahyedildi: “Eğer Allah’a ortak koşarsan elbette amelin boşa çıkar ve elbette ziyana uğrayanlardan olursun.” Zümer/65

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Her kim ikindi namazını terk ederse onun ameli boşa çıkar” (Buhari 553)

Bu hadise göre yüce Allah, namazı terk eden kişiden hiç amel kabul etmez. Böylece namazı terk eden kişi yaptığı ibadet ve salih amellerden faydalanmaz.

İbn Kayyım rahimehullah şöyle dedi: “Bu hadisten anlaşıldığına göre “terk” iki çeşittir. Birincisi: Namazı tamamıyla terk etmek, bunun tüm amelleri boşa çıkar. Ikincisi: belirli bin günde belirli bir terk etmekle olur. Bu durumda sadece o günün ameli boşa çıkar. Genel boşa çıkma hükmü, genel terk etmekle bağlantılıdır. (Kitabussalat s. 65)

Bu soruyu soran kişiye nasihatimiz: yüce Allah’a tövbe etmesi ve bu konuda ki taksiratından dolayı pişman olması ve kendini Allah’ın gazabından ve cezasından sakınmasıdır. Şüphesiz yüce Allah kulların tövbelerini kabul eder ve günahlarını affeder. Hatta yüce Allah tövbeye çok sevinir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şu şekilde müjde vermiştir: “Tövbe eden kimse, hiç günah yapmamış gibidir” (İbn Mace 4250) elbani sahih demiştir.

Bir an önce yıkanıp namaza başlamasını tavsiye ederiz. Böylelikle hem vücut hem de ruh temizliğini bir arada yapmış olursun. Kesinlikle tövbeyi öteleme ve geciktirme! Yarın çok geç olabilir. İnsan ne zaman öleceğini bilmiyor. Pişmanlığın fayda vermeyeceği vakitten önce tövbe etsin. Yüce Allah şöyle dedi: “O gün, zalim kimse ellerini ısırıp: "Keşke Peygamberle beraber bir yol tutsaydım, vay başıma gelene; keşke falancayı dost edinmeseydim. And olsun ki beni, bana gelen Kuran'dan o saptırdı. Şeytan insanı yalnız ve yardımcısız bırakıyor" der. (Furkan 27-29)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi