Cumartesi 7 Muharrem 1446 - 13 Temmuz 2024
Türkçe

Önceki âdetten bir hafta sonra tekrar âdet gören kadın

Soru

Ben, hâmileliği önleyen haplar kullandım.Bu sırada hapları kullanma günlerinde hata ettim. Bunun sonucunda önceki âdetin sona ermesinden bir hafta sonra tekrar âdet oldum.
Buna göre bu (düzensiz) âdetin hükmü, düzenli âdetin hükmü gibi olur mu?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Evet. Bu âdet, düzenli âdet hükmündedir. Çünkü kadının fercinden çıkan kanda aslolan, istihâze kanı olduğu açıkça belli olmadıkça, o kanın âdet (hayız) kanı oluşudur.

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn'e -Allah ona rahmet etsin-, önceki âdetinden dokuz gün sonra tekrar âdet gören kadın hakkında sorulduğunda o şöyle cevap vermiştir:

"Önceki âdet ile sonraki âdet arasındaki süre ister uzun olsun, isterse kısa olsun, hayız (âdet) kanı ne zaman gelirse, kadın o zaman âdetli sayılır. Bir kadın, âdet olduktan sonra temizlenir ve beş veya altı veyahut da on gün sonra tekrar âdet olursa, temizlenmeyi bekler ve bu sırada namaz kılmaz. Çünkü bu kan, hayız kanıdır. İşte bu şekilde her hayız kanı geldiğinde temizlenmeyi beklemesi ve namaz kılmaması gerekir." (Müslüman Kadınla İlgili Fetvâlar, c: 1, s: 79)

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi