Çarşamba 26 Rebiüs-Sani 1443 - 1 Aralık 2021
Türkçe

Ramazan ayının girişini kutlamak

Soru

"Ramazan'ınız mübarek olsun" şeklinde Ramazan ayının girişini kutlamanın hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Ramazan ayının girişini kutlamak için, müslüman için ondan başka söylenmemesi gereken muayyen bir söz yoktur. Bu sebeple insanların alışılageldikleri bir sözle Ramazan ayının girişini kutlamak câizdir.

Örneğin: "Ramazan ayınız mübarek olsun" gibi, içerisinde dînen sakıncalı bir ifâde bulunmayan sözlerle Ramazan ayını kutlamak şeklinde bir sözle kutlamakta bir sakınca yoktur.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi