Cuma 8 Zilhicce 1445 - 14 Haziran 2024
Türkçe

Vitir namazını, akşam namazı gibi kılmanın hükmü

Soru

Bazı imamlar Terâvih namazında vitir namazını, aynı akşam namazı gibi, iki teşehhüd (oturuş) ve bir selâmda kılmaktadırlar. Vitir namazını bu şekilde kılmak sahih midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sâbit olduğuna göre O, vitir namazını farklı şekillerde kılmıştır. Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- vitir namazını bir rekât, üç rekât, beş rekât, yedi rekât ve dokuz rekât olarak kılmıştır. Üç rekât olarak kıldığı vitir namazını da iki şekilde kılmıştır.

Birincisi: Üç rekâtı bir teşehhüd (oturuş) ile (ikinci rekâttan sonra oturmadan) arka arkaya kılmıştır.

İkincisi: İki rekâttan sonra selâm vermiş, sonra tek rekât kılmış ve selâm vermiştir.

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- vitir namazını, akşam namazı gibi (iki teşehhüd/oturuş ve bir selâmda) kılmamış, aksine bundan yasaklamıştır.

Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ تُشَبِّهُوا بِالْمَغْرِبِ، وَلَكِنْ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ أَوْ بِتِسْعٍ أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ

رواه الحاكم والبيهقي والدار قطني وقال الحافظ ابن حجر في الفتح الباري: إسناده على شرط الشيخين

"Üç rekâtla (iki oturuş ve bir selâmda)vitir kılmayın. Fakat beş veya yedi veya dokuz veya onbir veyahut da daha fazla rekâtla vitri kılın, onu akşam namazına benzetmeyin(Vitir namazını akşam namazına benzeterek üç rekâtlı kılmayın)." (Hâkim; 1/304. Beyhakî; 3/31. Dâre Kutnî; s: 172. Hâfız İbn-i Hacer, 'Fethu'l-Bârî, (4/301)'de şöyle demiştir: Hadisin isnadı, Buhârî ve Müslim'in şartı üzeredir.)

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Vitir namazını üç rekât olarak kılmak câizdir. Ayrıca beş rekât, yedi rekât ve dokuz rekât olarak kılmak câizdir. Eğer üç rekât olarak kılmak isterse, şu iki şekilde kılması meşrûdur:

Birinci şekil: Üç rekâtı bir teşehhüd (oturuş) ile (ikinci rekâttan sonra oturmadan) arka arkaya kılmasıdır.

İkinci şekil: Üç rekâtı, ikinci rekâttan sonra selâm verdikten sonra (üçüncü rekâtı) tek rekât olarak kılmasıdır.

Bu iki şekil de sünnette gelmiştir.Vitir namazını bir defa birinci şekilde, başka bir defa da diğer şekilde kılarsa, güzel olur.

Vitir namazını bir selâm ile kılması câizdir. Fakat iki teşehhüd (oturuş) ile değil de bir teşehhüd ile kılmalıdır.Çünkü iki teşehhüd ile kılarsa, vitir namazını akşam namazına benzetmiş olur. Oysa Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- vitir namazını, akşam namazına benzetmekten yasaklamıştır." ("eş-Şerhu'l-Mumti'"; c: 4, s: 14-16)

Daha detaylı bilgi için, (26844) ve (3452) nolu soruların cevaplarına bakabilirsiniz. Bu iki sorunun cevaplarındaterâvih namamazı ile vitiri namazı hakkında iyi ve faydalı açıklama bulunmaktadır.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi