Cumartesi 16 Zilhicce 1445 - 22 Haziran 2024
Türkçe

Ramazan orucunda cinsel ilişki kurmak için öncesinden yemekle orucunu bozmak

Soru

Bir haftalık izin için memleketime yolculuk yaptım, yolculuktan önce eşimi aradım ve ulaştığım gün cinsel ilişki kurmak için oruç tutmamasını istedim zira sabırsızım. Eşim oruç tutmadı ve cinsel ilişki kurduk, ikimizde oruç tutmadık, yaptığımız günah mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Şayet aranızda geçen ilişki Ramazan dışındaysa bir sakıncası yoktur. Çünkü nafile olan orucu tamamlamak şart değildir. Kişi nafile oruca başladığında istediği takdirde orucunu bozabilir.

Şayet bahsettiğiniz olay, Ramazan ayında gerçekleşmişe çok büyük bir günah işlemiş olursunuz. Şer’i mazeret olmaksızın bir insanın farz olan orucu hafife alması şüphesiz büyük bir günahtır. Bu davranışla Allah’ın haramlarına hileyle yaklaşılmış olunur.

Şayet bu davranış, Ramazan ayında meydana gelmişse aşağıda ki durumlara göre değerlendirilir:

Birincisi: Şayet memleketine sabah ezanından önce varmışsanız. O günü tutmanız gerekir. Çünkü memleketinize varmanızla yolculuk sona ermiştir. Şayet ikiniz de kasıtlı olarak orucunuzu cinsel ilişki için bozduysanız günaha girmişsiniz ve orucu kaza etmeniz gerekir. Ayrıca İkinize de büyük keffaret vacip olur.

İkincisi: Şayet gün ortasında memleketinize varmışsanız tercihli görüşe göre yolcu, oruçsuz eve vardıysa geri kalan süreyi oruçla geçirmesi gerekmez. Ancak eşine iftar etmesini emretmekle günaha girmiş oluyorsunuz. Ayrıca eşinizin sizi dinlemesiyle günaha girmiştir.  Şayet cinsel ilişki için oruç tutmamışsa ona kaza ve büyük kefaret vacip olur. Konuyla ilgili detaylı bilgiler ( 38023 ، 22938 ve  1672) nolu soruların cevaplarına bakınız.

Şeyhulislam İbn Teymiye’ye şöyle soruldu: Bir adam Ramazan ayının gündüzünde eşiyle cinsel ilişki kurmak ister, ilişkiden önce orucunu yemekle bozar ve daha sonra ilişki kurar. Bu adama kefaret, vacip olur mu olmaz mı? Mazeretsiz orucunu bozan kişi ne yapması gerekir?

Cevap: Bu konuda alimlerin meşhur iki görüşü bulunmaktadır:

Birincisi: Vacip olur. bu; Malik, Ahmed, Ebu Hanife ve diğer alimlerin görüşüdür.

İkincisi: Vacip olmaz. Bu da Şafii’nin görüşüdür. Daha sonra büyük kefaret vacip olması için orucu bozmak gerekir mi diye ihtilafa düştüler. Şafii ve diğer alimler bunun şart olduğunu savunmaktadırlar. Yani şayet kişi önce yemek yerse sonra cinsel ilişki kurarsa veya niyetsiz sabahlar sonra cinsel ilişki kurarsa, veya küfre girer daha sonra cinsel ilişki kurarsa; kefaret vacip olmaz. Çünkü oruçlu iken cinsel ilişki kurmamıştır.

Ahmed ve diğer alimler şöyle der: Bu durumlarda kefaret vacip olur. Çünkü Ramazan ayında imsak vaciptir. Her ne kadar orucu başka bir etkenle bozsa da oruç yasaklarından sakınması gerekirdi. Her hangi bir yasağı işlese de diğer yasakları işlememesi gerekir. Bunun durumu, ihramda olan kişinin durumuna benzer. Zira ihram yasaklarından birini işleyen diğer yasakları işlemesine meşruiyet kazandırmaz. Bunun üzerine oruç tutan kimse, her hangi bir yasağı işlese de geri kalan süreyi tüm yasaklardan sakınması gerekir fakat her durumda kaza vaciptir.

Zira her iki durumda mübarek ayın hürmetine riayet edilmemiş. Söz konusu durumda kefaretin vacip olması daha kesindir. Çünkü orucunu bozmasıyla günah işlemiş, cinsel ilişkiyle ikinci defa günah işlemiş olur. Şayet böyle bir durumda kefaret vacip olmasaydı herkes bu yönteme başvururdu. Böylece Ramazan gündüzünde cima yapmak isteyen herkes kefaretten kurtulmak için önce yemek yer daha sonra cinsel ilişki kurardı ve kefaretten kurtulurdu. Ancak bu kesinlikle şeriatın hükümlerine ve hikmetlerine terstir ve kabul edilemez.

 (el Fetava el Kubra 2/471, Mecmu Fetava 25/260, El Mecmu 6/321)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi