Pazar 15 Muharrem 1446 - 21 Temmuz 2024
Türkçe

Geğirmek oruçlunun orucunu bozar mı?

Soru

Geğirmek oruçlunun orucunu bozar mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Geğirmek;doygunluğun meydana gelmesinden sonra mideden ağız yoluyla havanın sesli çıkmasıdır.

Sadece geğirmekle oruçlunun orucu bozulmaz. Fakat geğirmekle birlikte mideden bir şey çıkarsa, onu dışarı çıkarması (tükürmesi) gerekir. Eğer isteyerek ve kasten onu yutarsa, orucu bozulur. Kasıtsız yutarsa veya dışarı çıkarma imkânı bulamazsa, orucu sahihtir.

Değerli âlim Ahmed b. Hamza Şihâbuddîn er-Ramlî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Bir kimse, gece çok yiyor veya içiyorsa ve âdeti gereği sabahladığında kendisinde geğirme meydana geliyorsa ve bu geğirme sebebiyle midesindeki dışarı çıkıyorsa, bu kimse çok yemek ve içmekten alıkonulması gerekir mi, gerekmez mi?

Buna aykırı hareket edip çok yiyip içtiğinden dolayı geğirir de midesinden bir şey çıkarsa, orucu bozulur mu, bozulmaz mı?

Bu mesele tartışma götürür. Buna verilebilecek cevap şudur:

Bu kimse, gece çok yemek ve içmekten alıkonulamaz. Sabahladığı zaman belirtilen geğirme meydana gelirse, ağzına gelen şeyi dışarı atar (tükürür) ve ağzını yıkar. Bu durum, birden fazla onun başına gelse bile, orucu bozulmaz. Bu kimse, tıpkı kusan kimse gibidir." (Nihâyetu'l-Muhtâc ilâ Şerhi'l-Minhâc, c: 3, s: 171)

Bu konuda (12659) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi