Pazartesi 18 Zilhicce 1445 - 24 Haziran 2024
Türkçe

MANASINI BİLMEDİĞİ HALDE KUR’AN OKUYAN KİŞİ SEVAP KAZANIR MI?

Soru

Kur’an okumaya devam ediyorum. Fakat manalarını anlamıyorum. Bu amelime karşılık, Allah Teâlâ'dan sevap kazanabilir miyim?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Kur’an-ı Kerim mübârektir.

Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب [ سورة ص الآية: ٢٩]

"Bu Kur’an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek kitaptır." (Sad Sûresi: 29).

İnsan, manasını bilsin veya bilmesin, (her hâlükarda) okuduğu Kur’an için ecir kazanır. Ancak, okuduğu (şeyin) manasını anlama gayreti içinde olmamak, bir mü’mine yakışmaz.

Bir insan, tıp ilmini öğrenmek istese mesela ve tıp kitapları okusa, okuduklarının manasını anlamadığı sürece ondan istifâde etmesi mümkün değildir. Bilakis onu tatbik edebilmek için, bütün gücünü okuduklarının manasını anlamaya sarf ederken, insanın, kalplere şifa olan ve insanlar için bir rehber olan Allah Teâlâ'nın kitabını düşünmeden ve manasını anlamadan okuması hiç olacak şey midir!.

Bu yüzden, sahâbe-i kiram -Allah onlardan râzı olsun- okudukları on âyeti tam olarak öğrenmeden ve içerdiği ilmi ve ameli hükümleri anlamadan bir sonrakine geçmezlerdi.

Evet, insan, manasını anlasın ya da anlamasın, okuduğu Kur’an’ın ecrinden sevabını alacaktır.Ancak insanın, ilmine ve ehliyetine güvenilen âlimlerden Kur’an’ı öğrenme ve okuduğunu anlama gayreti içinde olması gerekir. Eğer (Kur’an’ın) manasını öğretecek bir âlim bulamazsa, güvenilir tefsir kitaplarından (İbn-i Cerir -Taberi- Tefsiri, İbn-i Kesir Tefsiri ve diğerleri gibi) okumalıdır.

Yine de en iyisini Allah Teâlâ bilir.

Kaynak: Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymînin fetvâlarından, "Likâu'l-Bâbi'l-Meftuh” adlı kitabı; s: 65