Çarşamba 8 Şevval 1445 - 17 Nisan 2024
Türkçe

KÖPEĞİN NECÂSETİNİN NASIL TEMİZLENMESİ GEREKİR?

41090

Yayınlama tarihi : 16-02-2010

Gösterimler : 41648

Soru

Köpeğin necâseti, tam olarak nasıl temizlenir?
Köpeğin necâsetini yedi defa yıkamak gerekir mi? Yoksa bir defa yıkanması yeterli midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Ebu Hureyre'den -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ [ رواه مسلم ]

"Birinizin kabından köpek içtiği zaman, onu yedi defa yıkaması, -ki (bu yedi defa yıkamanın) ilki toprakla birlikte olsun-, o kabın temiz olmasıdır." (Müslim, hadis no: 279)

Yine, Abdullah b. el-Muğaffel'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunan başka bir hadiste, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِناءِ، فَاغْسِلُوهُ سَبْعاً، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ [ رواه مسلم ]

"Köpek, bir kabı diliyle yaladığı zaman, onu yedi defa yıkayın ve sekizincisinde onu toprakla ovun."(Müslim, hadis no: 280)

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu iki hadiste köpeğin necâsetinin nasıl temizlenmesi gerektiğini açıklamıştır ki o da, köpeğin yaladığı kabın, -birisi toprakla olmak üzere- yedi defa yıkanmasıdır.Her ikisi de (su ve toprağın olması) farzdır.

İbn-i Kudâme -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

"Bizim mezhep (Hanbelî Mezhebi), köpeğin necâsetinin, -birisi toprakla olmak üzere- yedi defa yıkanması gerektiği konusunda görüş ayrılığına düşmemiştir.Bu aynı zamanda Şâfiî'nin de görüşüdür." (el-Muğnî"; c. 1, s: 598)

İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

"Âlimler, köpeğin bir kabı diliyle yalaması konusunda görüş ayrılığına düşmüşlerdir. Bizim mezhebimize göre, köpeğin diliyle yaladığı kap necis olur ve o kabın, -birisi toprakla olmak üzere- yedi defa yıkanması gerekir.Âlimlerin çoğunluğu bu görüştedirler. İbn-i Münzir ise, Ebu Hureyre, İbn-i Abbas, Urve b. Zubeyr, Amr b. Dînâr, Mâlik, Evzâî, Ahmed, İshak, Ebu Ubeyd ve Sevr'in, kabın yedi defa yıkanması gerektiği görüşünde olduklarını aktarmış ve ardından şöyle demiştir: Ben de böyle derim." ("el-Mecmû'"; c: 2, s: 598)

Değerli âlim Muhammed b. Sâlih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- de bu konuda şöyle demiştir:

"Köpeğin necâseti, toprağın dışında başka bir şeyin üzerinde olursa, (necâsetin bulaştığı yerin) temizlenebilmesi için, o şeyin -birisi toprakla olmak üzere- yedi defa yıkanması gerekir." ("Mecmû'u Fetâvâ İbn-i Useymîn"; c: 11, s: 245)

Necâset giderilirken birinci yıkamanın toprakla olması, daha fazîletlidir.Eğer toprağı birinci değil de bu arada olursa da istenen şey gerçekleşmiş ve yer de temizlenmiş olur.

İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

"Sözün özü, (köpeğin necâsetini giderirken) yıkamanın birincisini toprakla yapmak, müstehaptır.Birincisinde yapmazsa, yedincisinde yapmaması daha yerinde olur. Eğer yıkamanın yedincisini toprakla yaparsa, câizdir.

Nitekim Müslim'in sahihindeki rivâyetlerde "yedi defa" lafızları vardır.

طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ [ رواه مسلم ]

"Birinizin kabından diliyle yaladığı zaman, onu yedi defa yıkaması, o kabın temiz olmasıdır." (Müslim)

إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ [ رواه مسلم ]

"Birinizin kabından köpek içtiği zaman, onu yedi defa yıkasın." (Müslim)

طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ [ رواه مسلم ]

"Birinizin kabından köpek diliyle yaladığı zaman, onu yedi defa yıkaması, -ki (bu yedi defa yıkamanın) ilki toprakla birlikte olsun-, o kabın temiz olmasıdır." (Müslim)

يُغْسَلُ الْإِنَاءُ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ [ رواه الترمذي ]

"Bir kaptan köpek diliyle yaladığı zaman, o kap yedi defa yıkanır. (Bu yedi defa yıkamanın) ilki veya sonuncusu toprakla birlikte olur." (Tirmizî)

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ [ رواه النسائي]

"Birinizin kabından köpek diliyle yaladığı zaman, onu yedi defa yıkaması, -ki (bu yedi defa yıkamanın) ilki toprakla birlikte olsun-, o kabın temiz olmasıdır." (Nesâî)

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ السَّابِعَةُ بِالتُّرَابِ [ رواه أبو داود ]

"Bir kaptan köpek diliyle yaladığı zaman, o kabı yedi defa yıkayın. (Bu yedi defa yıkamanın) yedincisi toprakla birlikte olsun." (Ebu Dâvud)

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ [ رواه مسلم ]

"Köpek, bir kabı diliyle yaladığı zaman, onu yedi defa yıkayın ve sekizincisinde onu toprakla ovun."(Müslim)

Yukarıda zikredilen bütün rivâyetleri, Beyhakî ve diğer bazı hadis âlimleri de rivâyet etmişlerdir.Bu hadisler, (köpeğin necâsetinin temizlenmesinde) toprağın, ilk veya sonraki yıkamada şart olmadığına, aksine bu yedi yıkamanın herhangi birisinde olması yeterli olduğuna delildir." ("el-Mecmû'"; c: 2, s: 598)

"Kaptaki köpeğin necâsetinin temizlenmesinde toprakla yıkanmasının birçok yolu vardır. Bunlar:

1. Kabın önce su ile yıkanması, sonra da yıkanan yerin üzerine toprak dökülmesidir.

2. Kabın üzerine önce toprak dökülmesi, sonra da toprağın üzerine su dökülmesidir.

3. Toprağa su karıştırıp (çamur haline getirip) bununla kabın yıkanmasıdır."

(Değerli âlim Muhammed b. Sâlih el-Useymîn, "Buluğu'l-Merâm" hadislerini şerh ederken böyle demiştir.Hadis no:14)

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi