Perşembe 7 Zilhicce 1445 - 13 Haziran 2024
Türkçe

Müezzin sabah ezânını okurken Vitir namazını kılan kimse

45075

Yayınlama tarihi : 27-03-2013

Gösterimler : 34580

Soru

Ben, sabah ezânından kısa bir önce uyanıyorum. Bazen sabah ezânı okunurken ben henüz Vitir namazını bitirmemiş oluyorum veya Vitir namazında Kunut duâsını okuyorum. Ezân okunurken hemen secdeye gideyim mi yoksa Kunut duâsını okumayı bırakayım mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

(46544) ve (32577) nolu soruların cevaplarında Vitir namazının vaktinin, yatsı namazından sonra başlayıp fecr-i sâdıkın doğuşuna kadar devam ettiğine dâir açıklama daha önce geçmişti.

Müezzin, sabah namazı için ezân okuduğunda Vitir namazını kılıyorsanız, bu konuda değerli âlim Abdulaziz b. Baz -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

"Her mü'min erkek ve kadın için meşrû olan, her gece Vitir namazını kılmasıdır. Vitir namazının vakti ise, yatsı namazı ile fecrin doğuşu arasındaki süredir.

Nitekim İbn-i Ömer'den -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

صَلاة اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى رَكعةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا صَلَّى . [ رواه البخاري ومسلم ]

"Gece namazı ikişer ikişer kılınır (yani ikinci rekâttan sonra selâm verilir).Sabah namazının vaktinin girmesinden korkarsa, bir rekât kılar ki bu, kılmış olduğu rekâtleri vitir yapar." (Buhârî ve Müslim)

Bu konudaki hadisler, pek çoktur ve bu hadislerin hepsi, Vitir namazının fecrin doğuşuyla sona erdiğine delâlet etmektedir.

Namaz kılan kimse, fecrin doğuşunu bilmiyorsa, ezân vaktini iyi bilen müezzine itimat eder. Dolayısıyla ezân vaktini iyi bilen müezzin ezân okuduğu zaman, vitir namazının vakti sona erer. Kim de fecirden önce ezân okursa, onun ezânıyla Vitir namazı kaçırılmış olmaz. Oruç tutan kimseye de onun ezânıyla yeme ve içme haram olmaz. Ayrıca sabah namazının vakti de girmiş olmaz.

Bu zikrettiğimiz şeyler, -eğer müezzin ezânın vaktini iyi biliyorsa- ilk ezân okunduğunda Vitir namazının vaktinin sona erdiğini açıklamaktadır.Fakat müezzin ezân okuduğunda bir müslüman son rekâtta ise, sadece ezân okumakla fecrin doğduğundan emîn olmadığı için o rekâtı tamamlar.İnşaallah bunda bir sakınca yoktur." ("Mecmû'u Fetâvâ İbn-i Baz"; c: 11, s: 305)

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn'e -Allah ona rahmet etsin-:

"Vitir namazını kılan bir kimse, namazı sırasında müezzin sabah namazı için ezân okuduğu zaman, namazını tamamlamalı mıdır?"

Diye sorulmuş, bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir:

"Evet, ezân okunduğu zaman Vitir namazını kılıyorsa, namazını tamamlar. Kendisine bir şey gerekmez." ("Fetâvâ İbn-i Useymîn"; c: 14, s: 115)

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi