Cumartesi 9 Zilhicce 1445 - 15 Haziran 2024
Türkçe

Aynı yıl içerisinde haccı bir şahıs, umreyi de başka bir şahıs adına yapmak câiz midir?

47624

Yayınlama tarihi : 11-09-2013

Gösterimler : 3261

Soru

Hac yapmak üzere yola çıkan bir kimsenin annesi için umreye, babası için de hacca niyet etmesinin hükmü nedir?
Bir sonraki yıl da bunun aksini yaparak annesi için hacca, babası için de umreye niyet etmesi câiz midir, değil midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Hac ve umrenin her biri,birbirinden ayrı birer ibâdettir.Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Kıran, İfrad ve umresi ayrı olan Temettu' hac türlerinin nasıl edâ edileceğini açıklamıştır.

Örneğin bir kimse, umre için annesinin yerine ihrama girer de umresini tamamlayıp ihramdan çıktıktan sonra babasının yerine hac için ihrama girerse veyahut da bunun aksini yaparsa veya umre ve hac ibâdetinden birisini kendi adına, diğerini de ihramdan çıktıktan sonra babasının adına yaparsa, câizdir. Çünkü ameller, niyetlere göre geçerlilik kazanır. Herkes, niyet ettiğinin karşılığını alır."

Kaynak: ("İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları"; c: 11, s: 58)