Çarşamba 6 Zilhicce 1445 - 12 Haziran 2024
Türkçe

Ziyâret (İfâda) tavafı

Soru

Ziyaret Tavafını yapmadım, zira birinci tavafın onun yerine geçtiğini zannediyordum. Bu durumda ne yapmam gerekir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah şöyle dedi:

Ziyaret tavafı, Haccın rükünlerinden biridir. Her kim bu rüknü yerine getirmezse onun haccı geçerli olmaz. Memleketine gitmiş olsa bile tekrar dönüp bu rüknü yerine getirmesi gerekir. Bu durumda olan kimse eşiyle cinsel ilişki kurmaması gerekir. Çünkü temettü haccında ikinci helallık (ihramdan çıkma işlemi) ancak ziyaret tavafından sonra gerçekleşir. Aynı şekilde kiran ve ifrad haccında kudum tavafında sa’y olmadığı için ancak ziyaret tavafından sonra ihramdan çıkılır.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: Fetava erkan İslam s. 541