Cumartesi 7 Muharrem 1446 - 13 Temmuz 2024
Türkçe

Bayramı Kutlamanın, Namazdan Sonra Tokalaşmanın Ve Sarılmanın Hükmü

Soru

Bayramı kutlamanın hükmü nedir? Namazdan sonra tokalaşmanın ve sarılmanın hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Sahabelerden aktarıldığına göre bayramı şöyle diyerek kutlarlardı: “Allah bizden ve sizden kabul etsin.”

Cubeyr bin Nufeyr şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in sahabesi bayram gününde birbirleriyle karşılaştıklarında şöyle derdi: Allah senden ve benden kabul etsin. İbn Hacer bunun senedinin hasen olduğunu söylemiştir.

İmam Ahmed Rahimehullah şöyle dedi: Bayram gününde kişinin diğerine “Allah bizden ve sizden kabul etsin.” demesinde sakınca yoktur. İbn Kudame el Muğnî’de bunu açıklamıştır.

Şeyh İbn Teymiyye’ye “El Feteva’l-Kubra 2/228” de şöyle soruldu: “Bayramınız mübarek olsun.” gibi ifadelerle insanların bayramda birbirlerini kutlamalarının şeriatta aslı var mıdır? Aslı varsa nasıl ifade edilir?

Cevap: Bayram günlerinde namazdan sonra bayramlaşmak ve “Allah bizden ve sizden kabul etsin.” veya “Allah bu günleri size tekrar yaşatsın.” vb. ifadeler birtakım sahabelerden rivayet edilmiş ve Ahmed gibi imamlar tarafından ruhsat verilmiştir. İmam Ahmed şöyle dedi: Bu konuda ilk bayramlaşmayı yapmam ancak biri bana bu ifadeyi kullanırsa cevabını veririm çünkü selamı almak ve cevap vermek vaciptir. Ancak bayramlaşmayı başlatmak emredilen bir sünnet değildir. Bununla birlikte yasaklanan bir husus da değildir. Her kim bunu yaparsa bu konuda delil ve dayanak mevcuttur. Her kim bunu terk ederse aynı şekilde dayanağı mevcuttur. Allah daha iyi bilir.

Şeyh İbn Useymin’e şöyle soruldu:

Bayramda bayramlaşmanın hükmü nedir? Bunun belirli bir ifadesi var mıdır?

Cevap:

Bayramda kutlama caizdir. Bu kutlamanın belirli bir şekli yoktur. Bilakis insanların alışageldikleri davranışlarda günah olan bir husus olmadığı müddetçe caizdir.

Birtakım sahabeler (Allah onlardan razı olsun) bayramlaşmayı yapmıştır. Farz edelim ki sahabeler bunu yapmamış olsalar dahi günümüzde insanların alıştıkları mübah bir davranıştır. Zira insanlar orucu tamamlayıp bayrama ulaşmaları nedeniyle birbirlerini kutlarlar.

Başka bir soruda şöyle denildi:

Bayram namazından sonra tokalaşma ve sarılmanın hükmü nedir?

Cevap:

Bu tür davranışların bir sakıncası yoktur. Çünkü insanlar bunu ibadet ve Allah’a yaklaştıran bir davranış olarak görmezler. Bilakis bunu âdet icabı saygı ve ikram amacıyla yaparlar. Şeriatın bunu yasakladığına dair bir delil bulunmadığı müddetçe asıl olan mübah olmasıdır. (Mecmu Fetava İbn Useymin 19/208-210)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi