Çarşamba 2 Rebiül-Evvel 1444 - 28 Eylül 2022
Türkçe

Tehiyyetu'l-Mescidi mi kılmalı, yoksa ezânı mı dinlemelidir?

5070

Yayınlama tarihi : 24-06-2012

Gösterimler : 3475

Soru

Ben, mescide girdiğimde namaz için ezân okunuyordu. Bu durumda Tehiyyetu'l-Mescidi mi kılayım, yoksa ezân bitinceye kadar beklemeli miyim?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Öncelikle onun için en fazîletli olan, ezânı dinlemesidir. Sonra da iki fazîlete birden sahip olabilmek için Tehiyyetu'l-Mescidi kılmalıdır.Yine de bu konuda dînde genişlik vardır.

Muvaffakiyet, Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin."

Kaynak: "İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları"; c: 7, s: 373