Salı 19 Zilhicce 1445 - 25 Haziran 2024
Türkçe

Bir kimse, mescide girdiği zaman Tehiyyetu'l-Mescidi (Mescidi Selamlama Namazını) kılmalı mıdır?

5074

Yayınlama tarihi : 17-12-2012

Gösterimler : 4407

Soru

İmam ve imama uyan kimse, sabah namazının sünnetini evinde kıldıktan sonra sabah namazının farzını kılmak için mescide geldikten sonra Tehiyyetu'l-Mescidi edâ etmesi gerekir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Durum zikredildiği şekilde ise, imam ve imama uyan kimsenin mescide girdiği zaman oturmadan önce Tehiyyetu'l-Mescidi kılması gerekir.

Bunun yanında imam, (mescide girdikten sonra) sabah namazının farzı için kâmet getirilmesini emredebilir. Bu takdirde Tehiyyetu'l-Mescidi kılmaya gerek kalmaz.Çünkü farz namaz onun için yeterlidir (nâfile namazın da yerine geçer).

Aynı şekilde imama uyan kimse de mescide girdiği zaman kâmet getirilmişse (namaza başlanmışsa), Tehiyyetu'l-Mescidi kılmasına gerek yoktur.

Muvaffakiyet, Allah'tandır.

Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin."

Kaynak: ("İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları"; c: 7, s: 672)