Cuma 24 Cemaziyel-Evvel 1445 - 8 Aralık 2023
Türkçe

Müslümanların evlilikleri (düğünleri) ile kâfirlerin evlilikleri (düğünleri) arasındaki fark

Soru

Ben, yeni müslüman olmuş bir bayanım ve müslümanların evlilikleri (düğünleri) ile kâfirlerin evlilikleri (düğünleri) arasındaki farkı öğrenmek istiyorum.
Damat beyaz elbise giymeli midir?
Damat ile gelinin, birbirlerine karşılıklı yüzük takmalı mıdır?
Düğünde oynamak câiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Müslümanların evlilikleri (düğünleri) ile kâfirlerin evlilikleri (düğünleri) arasında pek çok farklar vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

- Evlenecek bayanın velisinin olması gerekir. Yani bir bayanı, velisi evlendirir.

- Şâhitlerin olması gerekir.

- Nikâhın açıkça ilan edilmesi gerekir.

- Evlenecek bayanın, erkeğe haram olmaması (evlenmesi kendisine haram olan bir kadın olmaması) gerekir.

- Evliliğin mescit veya câmide olması gerekmez.

- Damadın, -elbisenin bilirli bir renkte olması şart koşulmaksızın- Allah Teâlâ'nın kendisine helal kılmış olduğu dilediği elbiseyi giyebilir.

- Damat ile gelinin, birbirlerine karşılıklı yüzük takmaları câiz değildir. Çünkü bu, dînde sonradan çıkarılan ve adına "Dible" (nişan yüzüğü) denilen bir şeydir. Erkek (damat) altın yüzük takarsa, durum daha vahim olur. Çünkü altın, İslâm'da erkeğe haramdır.

- Kadınların kendi aralarında -herhangi bir çalgı aleti olmadan- tef çalmaları müstehaptır.

- Evlilik veya başka hallerde erkeklerle kadınların aynı (birbiyleriyle karışık) ortamda bulunmaları câiz değildir.

- Damat ile gelinin, (kendilerini görmeleri için sahnede) kadınların huzurunda karşılıklı oturmaları câiz değildir.

- Kadınlar yalnız başına (kapalı bir salonda) iseler ve erkekler de onları görmüyorlarsa, bu takdirde kadınların oynamaları câizdir. Ancak şehevî duyguları harekete geçiren şeylere sebep oluyorsa, bu takdirde kadınların oynamaları câiz değildir.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid