Perşembe 15 Zilkade 1445 - 23 Mayıs 2024
Türkçe

Ramazan ayında Kur’an-ı okumak mı yoksa ezberlemek mi daha faziletli?

Soru

Ramazan ayında Kur’an-ı okumak mı yoksa ezberlemek mi daha faziletli?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Ramazan’da Kur’an-ı okumak en yüce ve en faziletli amellerdendir. Zira Ramazan Kur’an ayıdır. Yüce Allah şöyle buyurdu: “(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçla geçirsin.” (Bakara/185)

Cibril aleyhisselam, Ramazanın her gecesinde Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’e gelir birlikte Kur’an-ı Kerimi okur ve muzakere ederdi.

Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Cebrail, her sene bir defa Kur'an'ı Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e arz ederdi. Vefat ettiği senede ise, iki kez arz etti." (Buhari 4614) Bu hadis gereğince Ramazan ayında çokça Kur’an-ı okumak ve muzakere etmek mustehaptır. 

Ayrıca bu hadis gereğince Kur’an-ı Kerim’i tümünü okuyarak hatim getirmek mustehaptır.

Ezberlemek ve tekrarlamak Kur’anı okumak ve ötesidir. Zira ezberleme ancak tekrar okumakla olur. böylece okuduğu her harfe karşılık on sevap alır. böylece ezberlemek ve tekrarlamak daha faziletlidir.

 Bu bağlamda sünnet aşağıdaki hususları ifade etmiştir:

1-Ezberlenen sureleri tekrarlamak

2-Muzakere etmek

3-Tilavet (yüzünden okumak)

Bu durumda ayda bir kere olsa dahi hatim indirmek gerekir. Geri kalan vakitlerde kendine en uygun şeyi yapar. İster tilaveti artırır ve hatim indirir, ister ezberlediğini tekrar eder ve yeni sureler ezberler. Kendine en uygun uygulamayı yapar. Zira amaç Kur’an-ı okumak, anlamını düşünmek ve gereğiyle amel etmektir. Mümin kimse kalbine mutmain olduğu ve kendisine daha faydalı olan şekli seçer.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi