Pazartesi 9 Muharrem 1446 - 15 Temmuz 2024
Türkçe

Tenin üzerinde yağ, mürekkep ve gözden akan katılaşmış maddelerin (çapakların) olması abdeste bir etkisi olur mu (abdeste engel midir)?

69817

Yayınlama tarihi : 20-12-2014

Gösterimler : 46735

Soru

Abdest azalarından birisinin üzerinde katı veya sıvı yağ veyahut da dolma kalem mürekkebinin olması abdeste engel olur mu?
Kulak kiri ve gözden akan katılaşmış maddeler (çapaklar) abdeste engel olur mu?
Bu konudan bahseden sahih hadisler var mıdır?
Âlimler bu konuda ittifak etmişler midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Bu konuda ölçü şudur:

"Suyun, abdest azasına ulaşmasına engel olan şey ile abdest sahih (geçerli) olmaz. Suyun abdest azasına ulaşmasına engel olmayan şey ile de abdest sahih (geçerli) olur."

Buna göre, abdest azalarının üzerinde mürekkebin bulunmasıyla abdest sahih olur. Çünkü mürekkep, suyun abdest azasına ulaşmasına engel olmaz.

Katı yağa gelince, eğer abdest azasının üzerinde katı yağın bir hacmi (kalıntısı) varsa ve suyun abdest azasına ulaşmasına engel oluyorsa, abdest sahih olmaz. Eğer katı yağın abdest azasının üzerinde sadece eseri varsa veya sıvı yağ gibi akıcı ise, abdest sahih olur. Fakat yağın olduğu yerin iyice ovalanması gerekir. Çünkü yağ, sudan farklıdır.

Nitekim (9493) nolu sorunun cevabında bu konunun açıklaması geçmişti.

İmam Nevevî -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Abdest azalarından bir bölümünün üzerinde mum, hamur, kına veya buna benzer bir şey varsa ve bu madde, suyun, uzvun o kısmına ulaşmasına engel oluyorsa, abdesti geçerli olmaz. Suyun ulaşmadığı bölüm ister çok olsun, isterse az olsun farketmez. Eğer elin veya başka bir uzvun üzerinde kınanın izi, kınanın kendisi değil de rengi kalırsa veya suyun tene ulaşmasına engel olmayan ve tenin üzerinde sıvı bir yağ kalırsa, abdesti geçerlidir."[1]

İkincisi:

Gözden akan katılaşmış maddelere (göz çapaklarına) gelince, bazı ilim ehline göre (abdest alırken) bunların giderilmesi gerekir.

(Abdest alırken) gözlerin içinin meshedilmesi konusunda gelen hadis ise, zayıftır.

Nitekim (45812) nolu sorunun cevabında bu konunun açıklaması geçmişti.

Üçüncüsü:

Kulak kirine gelince, kulak kanalları üzerinde bulunan kirin giderilmesi gerekir. Kulak dibinde bulunan kirin ise giderilmesi gerekmez.

Nitekim (34172) nolu sorunun cevabında bu konunun açıklaması geçmişti.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.


[1] "el-Mecmû'", c: 1, s: 456

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi