Cuma 13 Şaban 1445 - 23 Şubat 2024
Türkçe

Ne zaman “La Havle Vela Kuvvete İlle Billeh” Deriz

Soru

“La Havle Vela Kuvvete İlla Billah” cümlesinin anlamı nedir? Ne Zaman Söyleriz?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Anlamı: Kulun acizliğine dair itirafı ve Allah’ın yardımı ve muvaffakiyeti olmadan hiçbir şeyi yerine getiremeyeceğinin teyididir. İnsanın gücü ve enerjisi ne kadar büyük olsa da Allah’ın yardımı olmadan kendisine bir faydası yoktur. Allah’ın gücüne göre her güçlü zayıftır. Allah katında tüm büyükler, küçüktür. 

Bu cümlenin kullanım zamanı ise; insanın gücü yetmediği bir işle karşılaştığı ve kendisine zor gelen bir iş karşısında söylenir.

Ayrıca aşağıda belirtilen durumlarda da söylendiği aktarılmıştır:

-Müezzin Ezan okurken “Hayye ala el salat” veya “Hayye ala el felah” söylediğinde:

Hafs b. Âsim b. Ömer b. Hattâb'dan, o da babasından, o da dedesi Ömer b. Hattâb'dan naklen rivayet edildiğine göre Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle demiştir:

 “Müezzin «Allahu ekber, Allahu ekber» dediği vakit sizden biriniz «Allahu ekber Allahu ekber» der: Sonra Müezzin «Eşhedu enlâ ilahe illallah» dediği vakit oda «Eşhedu enlâ ilahe İllallah» derse sonra Müezzin «Eşhedu enne Muhammeden Resulullah» dediği vakit oda «Eşhedu enne Muhammeden Resulullah» der; müezzin «Hayyealessalah» dediği vakid oda «lâ havle velâ kuvvete illâ billâh» der; sonra müezzin «Hayye ale'l felah» dediği vakit oda «la havle velâkuvvete illâ billâh» derse; sonra «Allâhu ekber Allâhu ekber» dediğinde oda «Allahu Ekber, Allahu ekber» derse; sonra müezzin lâ ilahe illallah dediği vakit oda bütün kalbiyle «lâ ilâhe illâllah» derse cennete girer” buyurdular. (Muslim 578, Ebu Davud 443)

-Evden çıkıldığı vakitte:

Enes b. Mâlik -radıyallahu anh-'dan rivayet edildiğine göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle demiştir: «Kim evinden çıkarken: "Bismillahi tevekkeltu alallah velâ havle velâ kuvvete illa billâh" (Allah'ın adıyla başlarım, Allah'a tevekkül ettim, güç ve kuvvet ancak Allah'ındır) derse, kendisine bu sana yeter, korundun ve doğru yolu buldun, denir ve şeytan ondan uzaklaşır.» Ebu Davud'un rivayetinde, «Şeytan, bir başka şeytana şöyle der: Allah'ın kendisine hidayet ettiği ve kötülükten korunan bir adama ne yapabilirsin!» ilavesi vardır. (Tirmizi 3348, Ebu Davud 4431, Elbani sahih el cami 6419)

-Namazdan sonra:

Abdullah b. ez-Zubeyr -radıyallahu anh-'tan rivayet edildiğine göre Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- namazı bitirip selam verdiği zaman: ''Bir ve ortağı olmayan Allah’tan başka ilah yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’nadır, O’nun her şeye gücü yeter. Ondan başka güç ve kuvvet yoktur. O'ndan başka hak ilah yoktur. Ancak ona ibadet ederiz, nimet O'nundur, fazilet onundur. Güzel övgü O’nadır. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Kafirler hoş görmese de dini yalnızca O'na halis kılarız.'' Dedi ki: Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- her namazdan sonra bu kelimeleri söylerdi. (Muslim 935)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid