Salı 10 Muharrem 1446 - 16 Temmuz 2024
Türkçe

DUDAKLARINI HAREKET ETTİRMEDEN MUSHAF’A BAKAN KİMSEYE SEVAP YAZILIR MI?

Soru

Bazı insanlar, Kur'an’ı ellerine alıyorlar ve dudaklarını hareket ettirmeden yüzüne bakıyorlar. Bu duruma “Kur’an okuma” adı verilebilir mi?
Yoksa Kur’an okuma sevabı alabilmek için, mutlaka telaffuz etmek ve (sesini) duyması gerekir mi?
Kişi, Mushaf’ın yüzüne bakarak da sevap kazanabilir mi?
Cevabınızı rica ederim, Allah razı olsun.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Kur’an-ı Kerim’e, derinlemesine düşünmeksizin, şuursuzca ve manasını anlamaksızın bakmakta bir engel yoktur. Fakat (böylelikle) okumuş sayılmaz, okumanın fazileti de hâsıl olmaz. Ancak, etrafındakiler duymasa bile, diliyle Kur’an’ı telaffuz ederse (okumuş sayılır).

Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

“Kur’an okuyun! Zira o, kıyâmet gününde sahiplerine şefaatçi olacaktır.” ( Müslim).

Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-’in “sahiplerine” diye kastettiği: onunla amel edenlerdir. Diğer birçok hadis-i şerifte belirtildiği gibi.

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

“Kim Kur’an’dan bir harf okursa, onunla o kimseye 10 hasene (iyilik = sevap) vardır. Her bir hasene ise, on katıyla (çarpılır)." (Tirmizî tahrîc etmiş, DâreKutnî de sahih isnadla rivâyet etmiştir.)

Diliyle telaffuz etmeden okuma olmaz.

Allah, başarının tek sahibidir.

Şeyh Abdülaziz b. Abdullah b. Baz -Allah ona rahmet eylesin’in

Kaynak: “Mecmû’u Fetâvâ ve Mekâlât Mütenevvia’”; c: 8, s: 362