Perşembe 16 Cemaziyel-Evvel 1445 - 30 Kasım 2023
Türkçe

YENİ DOĞAN ÇOCUĞUN AKİKA KURBANININ ETİNİ DAĞITMA

8388

Yayınlama tarihi : 31-07-2009

Gösterimler : 143143

Soru

Yeni doğan çocuğun Akika kurbanının etini dağıtmanın hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Birincisi:

Yeni doğan çocuk için Akika kurbanı kesmek, sünnettendir.

Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ، فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى. [رواه البخاري والترمذي وابن ماجه وأحمد]

"Akikası, yeni doğan çocukla birliktedir.Doğumu üzerine kan akıtın ve ondan eziyeti giderin (saçını traş edin)." (Buhârî; hadis no: 5049. Tirmizî; hadis no: 1434. Tirmizî, hadis hakkında şöyle demiştir: Hasen sahih hadistir."

Sahibinin bu Akika'dan yemesi câizdir. Aynı şekilde yakın akrabalara, arkadaşlara ve fakirlere yedirmek de câizdir.

Akika kurbanının etini çiğ olarak dağıtmak câiz olduğu gibi, pişirdikten sonra başkalarına yedirmek de câizdir.

Nitekim Âişe'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o Akika kurbanı hakkında şöyle demiştir:

يـُجْعَلُ جُدوُلاً ، يُؤْكَلُ وَيُطْعَمُ. [ رواه ابن أبي شيبة في المصنف ]

"Akika kurbanının etleri, her kemik kırılmadan ve başka kemikle karıştırılmadan mafsaldan kesilir, sonra ondan yenir (sahibi ondan yer) ve (başkalarına da) yedirilir." (İbn-i Ebî Şeybe, el-Musannef /5).

İbn-i Sîrîn ve Hasan Basrî'den -Allah ikisine de rahmet etsin- geldiğine göre, "Akika, onlara göre, Kurban bayramında kesilen kurban gibi, etinden yenir ve başkalarına da yedilir." (İbn-i Ebî Şeybe, el-Musannef /5).

İbn-i Hazm -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Akikanın etinden yenir, ondan başkalarına hediye edilir ve sadaka verilir." (İbn-i Hazm/6).

Akika kurbanının etinin hepsinin pişirilmesi müstehaptır. Hatta ondan sadaka olarak verilen kısmı bile pişirilmesi müstehaptır. Nitekim ilk müslümanlardan, Câbir b. Abdullah -Allah ondan râzı olsun- gibi, bazılarının bunu müstehap gördüklerine dâir rivâyet gelmiştir.

Atâ b. Ebî Rabâh Akika hakkında şöyle derdi:

"Akika kurbanını parça parça keser, sonra tuzlu suda pişirir ve komşulara dağıtır." (Beyhakî; 'Sünen', hadis no: 19827).

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid