Çarşamba 21 Zilkade 1445 - 29 Mayıs 2024
Türkçe

Hanımın kızkardeşiyle (baldızla) tokalaşmak abdesti bozar mı?

Soru

Benim, eşimin kızkardeşiyle birlikte oturmam câiz midir?
Ona dokunmamla (onunla tokalaşmamla) abdestim bozulur mu?
Bizi bu konuda aydınlatır mısınız?
Allah Teâlâ, mükâfatınızı en güzel şekilde versin.

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Senin, hanımının kızkardeşiyle veya yabancı kadınlardan birisiyle bir arada oturman (onunla başbaşa kalman), sana haramdır.

Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلا وَكَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا. [ رواه البخاري ومسلم وأحمد ]

"Bir erkek, (yabancı) bir kadınla başbaşa kalmasın ki onların üçüncüsü şeytan olmasın." (Buhârî; hadis no: 290. Müslim; hadis no: 1341.Ahmed; 1/222, 346)

Bir erkeğin, kendisine yabancı (namahrem) olan bir kadınla başbaşa kalması kendisine haramdır.Eşinin (hanımının) kızkardeşi, sana yabancı (namahrem) sayılır. Çünkü sen, eşini boşadığın zaman, onunla (baldızınla) evlenmen sana câiz olur. Ayrıca baldızın senin mahremlerinden de değildir.Abdestin bozulup-bozulmaması konusunda gelince, bir kadına şehvetle dokunmadıkça abdest bozulmaz.Bir erkek, kadına şehvetle dokunursa, abdesti bozulur. Bu kadın, ister kendisine yabancı olsun, isterse yabancı olmasın, hüküm aynıdır. Abdesti bozan dokunma, arada herhangi bir engel olmadan kadının tenine dokunmaktır. İlim ehlinin kabul ettiği görüş budur.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Değerli âlim Abdullah b. Humeyd'in Fetvâları; s: 48.

Yabancı bir kadınla tokalaşmanın haram olduğuna dâir açıklama (2459) nolu sorunun cevabında geçmişti.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid