Perşembe 12 Muharrem 1446 - 18 Temmuz 2024
Türkçe

Namaz kılan kimse, secde ve teşehhüd (oturuş) hallerinde nereye bakmalıdır?

Soru

Namaz kılan kimse, kıyamda iken secde yerine bakar. Peki rükû, secde ve teşehhüd (oturuş) hallerinde nereye bakmalıdır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Namaz kılan kimse, rükû halinde yine secde yerine bakar.Teşehhüd (oturuş) halinde ise, işâret yerine bakar. Secde halinde ise, secdede gözlerinin karşısındaki yere bakar.

Başarı, Allah Teâlâ'dandır.

Allah Teâlâ, Peygamberimiz Muhammed'e, O'nun âile halkına ve ashâbına salât ve selâm eylesin.

Kaynak: "İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları"; c: 7, s: 25