Pazar 10 Zilhicce 1445 - 16 Haziran 2024
Türkçe

Uğradığı zararın karşılığını sigorta şirketinden alabilir mi?

91435

Yayınlama tarihi : 03-01-2015

Gösterimler : 3533

Soru

Ben, şehiriçi taksiye bindiğim bir sırada trafik kazasına uğradım ve bindiğim taksi, birden fazla takla attı. Bu kazada omurga kemiklerim kırıldığı için ayaklarım sürekli yarı iş görmez (yarı felçli) bir duruma geldi. Ülkemiz Cezâir'de, şehiriçi taksinin bağlı olduğu sigorta şirketi zarar gören yolcuya, uğradığı zararının karşılığı olarak belirli bir miktar ücret ödemekte ve bu ücreti de iki kısma ayırmaktadır:
Birincisi: Zarar gören kimsenin payına düşen ücret.
İkincisi: Zarar gören kimseye bakacak ve onun hareket eden koltuğunu (sakat arabasını) itmekte kendisine yardım edecek kimseye (bakıcıya) verilmek üzere olan ücret.
Bu tazminatın hükmü nedir?
Yardım edecek ikinci kısımdaki kimseye verilecek tazminatın hükmü nedir?
Sigorta şirketinden her ay alacağım aylığın hükmü nedir? Çünkü ben, süresiz hastalık iznine çıkmış gibi oldum. Sigorta şirketi, ben öğretmen iken her ay almış olduğum aylığımı (kanunen) vermek zorundadır. Sigortanın dînî hükmünü bilmeden önce hukukî işlerimi takip etmesi için vekil tayin ettiğim avukatımın masraflarını, uğradığım zararın karşılığında alacak olduğum bu tazminattan kendisine vermem câiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Birincisi:

Her türlü ticari sigorta sözleşmeleri, haram olan sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler, kumar, aldatma ve sahtekârlık içermektedir.

Nitekim serbest (zorunlu olmayan) ticari sigorta yaptırmanın (bu sigortaya iştirak etmenin) haram olduğunu (8889) ve (39474) soruların cevaplarında açıklamıştık.

İkincisi:

Aslolan; kazadan doğan zararı, kazayı yapan kimsenin yüklenmesi ve tazminatı onun ödemesidir.Eğer kazayı yapan kimse, zararı karşılaması için sigorta şirketiyle sözleşme imzalamış ise, bu takdirde hak sahibinin hakkını ve tazminatını eksiksiz olarak almasında herhangi bir sakınca yoktur. Kazayı yapan kimse ile sigorta şirketi arasındaki alış-verişin haram oluşunun, hak sahibi ile hiçbir ilgisi yoktur. Bu sebeple zarara uğrayan kimsenin, zararı ödeme taahhüdünde bulunan herkesten hakkını alabilir. Sigorta şirketi de bu hakkı ödemeyi taahhüt etmiştir.

Nitekim (70318) nolu sorunun cevabında, değerli âlim Abduulah b. Abdurrahman el-Cibrîn'in bunun câiz olduğu konusundaki fetvâsının açıklaması geçmişti.

Buna göre:

Uğradığınız zararın karşılığını -aylık olarak da olsa- sigorta şirketinden almanızda size bir sakınca yoktur. Aynı şekilde size eşlik edecek ve yardımcı olacak kimsenin de bu hakkı almasında kendisine herhangi bir sakınca yoktur.

Allah Teâlâ'dan size şifâ, başınıza gelen musibete karşılık âhirette size ecir ve sevap vermesini dileriz.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi