Cumartesi 14 Muharrem 1446 - 20 Temmuz 2024
Türkçe

Fercinden kahverengi (bulanık) sıvı gelmesine rağmen Terâvih namazı kılmak isteyen kadın

Soru

Ben, âdetten temizlenmiş halde iken fercimden kahverengi (bulanık) sıvı gelirse Terâvih namazı kılmam câiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Eğer bu kahverengi (bulanık) sıvı âdet olmadan önce gelmişse, âdet kanı sayılır. Bu takdirde kadının âdetli iken namaz kılması ve oruç tutması câiz değildir.

Eğer bu kahverengi (bulanık) sıvı âdetten temizlendikten sonra gelmişse, âdet kanı sayılmaz. Bu durum, kadının namaz kılmasına ve oruç tutmasına engel değildir.

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Bu kahverengi (bulanık) veya sarı renkli sıvı,âdetten temizlendikten sonra gelmişse, bu takdirde bu sıvı âdet kanı sayılmaz. Aksine bu sıvı, istihâze kanı hükmündedir ve her namaz vaktinde fercini yıkamanız, abdest alıp namaz kılmanız ve oruç tutmanız gerekir.Bu sıvı, âdet kanı sayılmaz. Kocanızın sizinle cinsel ilişkiye girmesi de kendisine helal olur.

Nitekim Ümmü Atiyye'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:

كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا. [ رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ لأبي داود ]

"Biz, (hayızdan sonraki) sarılıkla bulanıklığı (sarımsı ve kahverengi sıvıyı) bir şey saymazdık."(Buhârî; hadis no: 320. Ebû Dâvûd, hadis no: 307. Nesâî; hadis no:368. İbn-i Mâce; hadis no:647. Lafız, Ebu Dâvud'a âittir.)" (İbn-i Baz'ın Fetvâları, c: 10, s: 208)

Bu konuda (50059) ve (50430) nolu soruların cevaplarına bakabilirsiniz.

Buna göre kahverengi veya sarı renkli sıvının gelmesine rağmen Terâvih namazını mescitte kılmanızda bir sakınca yoktur. Fakat âdetten temizlendiğinize tam anlamıyla emîn olmanız gerekir.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi