Salı 10 Muharrem 1446 - 16 Temmuz 2024
Türkçe

Âdet kanı kesildikten sonra birkaç damla kan gören kadın

93559

Yayınlama tarihi : 01-01-2015

Gösterimler : 30192

Soru

Rahimde lif hastalığına yakalanmış 46 yaşında olan bir kadın, 20 Haziran'dan beri kendisinden âdet kanı kesildikten sonra, yaklaşık olarak 3 ay 12 gün geçtikten sonra yani 3 Ekim'de şimdi tekrar kendisinden açık kırmızı renkte, az miktarda ve çıktığı yerden (fercden) dağılmayan bir kan gelmeye başladı. Bu kanın, âdet kanı olup-olmadığını ayırt edemeyen kadının (bu kan geldiği günlerde) oruç tutmamalı ve namaz kılmamalı mıdır?
Yoksa bu, kendisinin başına gelen lif hastalığından kaynaklanan bir durum mudur?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

Kadının, namaz kılmasına, oruç tutmasına ve eşiyle cinsel ilişkiye girmesine (birleşmesine) engel olan (onu bunlardan alıkoyan) kan, âdet (hayız) kanıdır. Nitekim Allah Teâlâ, kadınların bu kanı bilmeleri için birtakım belirtiler yaratmıştır. Bu sebeple âdet kanı, renk bakımından siyahtır. Koku bakımından pis bir kokusu vardır ve aynı zamanda da bu kan, katıdır (yoğundur). Bunun dışında kalan kan, âdet kanı değildir. Aksine istihâze kanıdır. Kadınlar bu kanı, 'Nezif/Akan kan" olarak adlandırırlar. Bu kan, kadının namaz kılmasına, oruç tutmasına ve eşiyle birleşmesine engel değildir.

Yukarıda zikredildiği üzere kanın renginin açık kırmızı ve az olmasından yola çıkarsak, bu kan,âdet kanı değildir.Buna göre de, bu kadının namaz kılması ve oruç tutması gerekir. -Eğer evli ise- kocasının kendisiyle birleşmesi (cinsel ilişkiye girmesi) câizdir.

Nitekim âdet kanı ile istiâze (özür) kanı arasındaki farkları, (5595) nolu sorunun cevabında zikretmiştik. Önemli olması sebebiyle bu sorunun cevabına bakabilirsiniz.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi