Cuma 13 Muharrem 1446 - 19 Temmuz 2024
Türkçe

Cihad için anne-babadan izin almak

Soru

Allah yolunda cihad etme hakkında sormak istiyorum. Büyük ağabeyim ve babam vefat etti. Annem de hayatta. Karım ve çocuklarım var. Annemden cihada gitmem için rızasını istedim ancak kabul etmedi. Cihada gitmem gerekir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bütün övgüler Allah’adır.

Cihad amellerin en faziletlisidir. Aynı şekilde anne-babaya ihsanda bulunmak da. Eğer bir kimse şer’i olan bir cihada gidecekse o ikisinden izin almak gerekir. Eğer izin verirlerse gidebilir vermezlerse cihada gitmez. Onlara bakması gerekir. Onlardan birine bakmak da cihadın çeşitlerinden biridir. Bu konuda asıl olan İbn-i Mesud’un(r.a.) rivayet ettiği gibi: Allah Resulüne-sallallahu aleyhi ve selem- sordum: Allah’a en sevgili olan iş hangisidir? Buyurdu: vakitlerinde kılınan namazdır. Sordum: Sonra hangisidir? Buyurdu: Anne-babaya ihsanda bulunmaktır. Sordum: Sonra hangisidir? Buyurdu: Allah yolunda cihad etmektir. Bunları bana Allah Resulü-sallallahu aleyhi ve selem anlattı. Eğer fazlasını sorsaydım cevap verirdi.” Müttefekun aleyh (Buhari, 134/1, Müslim 89-90/1)

Abdullah bin Amr (r.a.) anlattı: Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'e bir adam geldi ve cihad için izin istedi. Sordu: anne-baban hayatta mı? Cevapla: evet buyurdu: o ikisi için gayret göster. (Buhari 18/4 rivayet etti) başka bir rivayette ise: bir adam geldi: Ya Allah’ın peygamberi: seninle birlikte cihad etmek için geldim. Ben geldiğimde annem-babam ağlıyorlardı. Buyurdu: o ikisine geri dön, nasıl ağlattı isen onları yeniden güldür.” Ahmed, 160/2, Ebu Davud 38/3 hadiste rivayet ettiler)

Ebu Said(r.a.) rivayetle: Bir adam Yemen’den Peygamber sallallahu aleyhi ve seleme hicret etti. Sordu: Yemen’de akraban var mı? Cevapla: annem ve babam var. Sordu: sana izin verdiler mi? Hayır, dedi. Emretti: o ikisine geri dön ve onlardan izin al. Eğer sana izin verirlerse cihad et yok vermezlerse o ikisine ihsanda bulun. (Ahmed tahriç etti, 75-76/3 ve Ebu Davud 39/3)

Muaviye bin Cahimetus-Selemi(r.a.) dan, Cahime Peygamber sallallahu aleyhi ve seleme geldi ve dedi: ey Allah’ın peygamberi savaşmak istedim ve bunun için sana danışmaktayım. Sordu: Annen var mı? Evet, dedi. Buyurdu: ondan ayrılma, cennet onun iki ayağındadır.” (Ahmed tahriç etti, 429/3 ve en-Nesai, 11/6)

Bütün bu deliller veya bu anlamda gelen metinler cihada gidilmesini onaylamadı. Eğer onaylansaydı ve bu terk edilmiş olsaydı bu günahtır. (Allah’a isyanı emreden birine itaat yoktur) tayinli cihaddan biri de iki saf arasında durmak veya İmam’ın seferberliğine katılmaktır. Başarı Allah’tandır. Peygamberimiz Muhammed’e, ailesine ve ashabına salat ve selam olsun.

Kaynak: Fetava daimi konseyi, 18/12